• Vi vill vara fria att köra våra hojar utan att bli trakasserade av polisen!

    Kontentan av bikers kamp för sina rättigheter och dess ursprung! Hela kärnan i bikerkulturens kamp för att återställa sina fri- och rättigheter kan sammanfattas i en enkel mening. I denna mening göms också själva ursprunget till kampen för bikers rättigheter. 1966 uttalade skådespelaren och bikern Peter Fonda, via sin rollfigur Heavenly Blues, i filmen De […]