Paybacks medlemsår 2020 inleds! Fritt fram att inbetala medlemsavgift för 2020!

Nu inleder Payback medlemsåret 2020

Payback Sverige öppnar från och med nu  för inbetalning av medlemsavgift för 2020!

Medlemsavgiften är oförändrad 1 000 kr för klubbar och 200 kr för enskilda personer. Inbetalas på bankgiro: 803-9851 eller via Swish, nummer: 12 34 68 89 90  Ange namn och adress i samband med inbetalning. Medlemsutskicken startar därefter den 1 december.

OBS! Första medlemsutskicken för 2020 kommer att ske till den 1 december!

Bikerkulturen står inför stora utmaningar 2020

Bikerkulturen står inför stora utmaningar. Förbud mot mc-klubbar eller emblem kryper närmre. Som vi skrev om i förra numret så har Australien, Holland och Tyskland redan infört olika former av förbud genom domstolsbeslut. I Danmark prövas legaliteten i ett polisbeslut och i Finland och Sverige förs diskussioner om förbud från politiker och polis. Så faran för ett förbud ökar hela tiden och grundlagens föreningsskydd hjälper inte då alla nämnda länder också har grundlagsskyddad föreningsfrihet men valt att runda lagen genom olika former av domstolsbeslut.
Se: https://payback.name/forslag-om-mc-klubbsforbud-kommer-och-grundlagens-skydd-for-foreningsfriheten-ar-vardelost-da-regering-polis-och-domstolar-rundar-lagen/

Vi har också flera partier som vill ha olika former av antimaffialagar. Ja, men de kommer väl inte att avse mc-klubbar? Låt oss se: För att juridiskt kunna definera en sammanslutning och föra den till domstol måste föreningen vara en juridisk person och äga rättskapacitet. Det är själva kriteriet för att kunna förbjuda föreningar.Vad är då en Juridisk person? Jo, det är ett juridiskt begrepp för en sammanslutning, som har egen rättskapacitet och därmed kan vara part i domstol och ställas till svars. För att en förening ska vara en juridisk person och ha rättskapacitet fodras att en förening har antagit stadgar, valt styrelse och namn på föreningen samt fastställt föreningens ändamål. MC-klubbar uppfyller alla kriterierna enligt ovan samt även vissa föreningar som har namn, regler samt kriminalitet som ändamål.
Se: https://payback.name/om-olika-former-av-anti-maffialagar-samt-om-vilka-de-kan-traffa-juridiskt-lat-er-aldrig-luras-forslagen-siktar-pa-mc-klubbsforbud/

Regeringen vill också ge polisen helt rättstridiga verktyg för att de ska kunna förbättra världens sämsta brottsuppklarningsprocent. Polisen ska bland annat få genomföra husrannsakningar utan brottsmisstanke och i förebyggande syfte. De ska få placera spionprogram i datorer och telefoner och kunna ta del av allt du gör där, varenda knapptryckning ska kunna registreras och avläsas. De får också lov att utifrån aktivera telefonernas/datorernas kameror och mikrofoner för avlyssning utifrån. Varje sajt du besöker registreras. Varje dokument eller mejl läses.

Därutöver tillkommer minskade krav för hemlig telefon- och buggning. Ökade möjligheter för hemlig kameraövervakning. Förslag på att få använda sig av anonyma vittnen, som ingen vet vilka de är eller därmed vilka suspekta motiv de kan tänkas ha för sina vittnesutsagor. Kronvittnen, personer som vittnar mot sina brottskumpaner mot kortare eget straff m.m. Alla eller flera av dessa förslag strider direkt mot Europakonventionen men måste föras till domstol för att få lagarna ogiltigförklarade. Se: https://payback.name/regeringen-vill-utrota-rattsstaten-och-infora-en-polisstat-i-direkt-konflikt-med-europakonventionen-och-europadomstolen/

Det är dags att sluta upp som medlemmar istället för att stå bredvid och betrakta! Alla måste ta del i kampen!

Så nu är det dags att sluta stå bredvid och se på medan Payback och medlemsklubbarna tar kampen för vår fortsatta rätt att köra hoj, ha klubb och bära ryggmärken. Det är dags att steppa upp och visa brödraskap, sammanhållning och lojalitet mot alla som redan har problem. För ni kan inte stå utanför. När stormen gått över de ”stora klubbarna” kommer den till er! Målet är att få bort kulturen och det innefattar alla klubbar! Gå med i Payback och ta kampen!

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin