• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Upphovsrättsbrott att addera till Svensk Maffia-produktionens brottsregister! – Del 9

Upphovsrättsbrott att addera till Svensk Maffia-produktionens brottsregister! – Del 9

I trailers för programmet Svensk Maffia förekommer bilder från Hells Angels MC Karlstads hemsida. Produktionen innehåller också filmade bilder stulna direkt från klubbens hemsida.

Efter att fotografen kontaktat Payback och meddelat att vare sig han själv eller klubben mottagit någon förfrågan angående tillåtelse att använda sig av materialet, och därmed än mindre godkänt användandet av upphovsrättskyddat material, är det juridiska läget glasklart. Svensk Maffia-redaktionen gör sig skyldig till ytterligare ett brott, att addera till det redan tidigare digra brottsregistret. I detta fallet brott mot lagen om Upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk då de olovligen använt sig av upphovsrättsskyddat material!

Journalisternas tystnad

Det allt tydligare motståndet till att gå till angrepp mot Svensk Maffia-proktionen i allmänhet och Lasse Wierup i synnerhet ter sig alltmer märkligt. Hur länge skall media skydda uppenbart kriminella organisationer såsom de ansvariga i nämnda tv-produktion och hänga ut andra med namn och bild enbart på grund av en misshaglig föreningstillhörighet? Är ett sådant samhälle verkligen efersträvansvärt? Där man låter kriminella individer med fäste i etablissemanget gå fria från det ena lagbrottet efter det andra medan andra skall straffas, förföljas och trakasseras endast utefter en tillhörighet? Är detta förhållanden ni anser förenligt med demokratiska värderingar? Är samma förhållanden förenliga med principen om allas likhet inför lagen? Speglar de ett på rättssäkerhet vilande samhälle, tycker ni?

Nej, är svaret på alla de tre ovanstående frågeställningarna och ynkryggar är namnet både på de som i tystnad godkänner och samtycker till dessa mörkermäns handlingar samt på de som stjäler material, bryter mot avtalslag säväl som upphovsrättslag. Personer som samvetslöst driver folk till självmord och utan tillåtelse filmar och lägger upp material på såväl minderåriga som personer och föreningar utan att de givit tillstånd till användandet av materialet.

Frågan alla ni Sveriges journalister nu bör ställa er lyder: Är jag en ryggradslös ynkrygg eller vill jag fullgöra mitt journalistiska kall och skriva, skildra och spegla sanningen oavsett vem den drabbade är?

Den största tragedin inte är de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad – Martin Luther King

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin