Ännu en svindyr ”tummetott-insats” av polisen!

Ekobrottsrättegången i Värmland, mot ett större antal personer, med koppling till företagarvärlden är på väg mot sitt avslut i den första instansen. Åtta advokater har lämnat in sina räkningar för arbete och utlägg belöpande på sammanlagt 9,3 miljoner kronor. Sju ytterligare advokaträkningar har ännu inte lämnats in..

Skatteverket redovisar att de lagt ner 2 800 timmar vilket motsvarar 350 arbetsdagar och Skatteverkets brottsenhet har ännu inga uppgifter rörande sin arbetsdel att redovisa mer än att de har dragit ett ännu större lass. Polisens ekobrottsenhet har inte heller gjort några beräkningar över kostnaderna med erkänner att 14 man under långa perioder uteslutande arbetat med ärendet. Även tre åklagare, två domare samt nämndemän har varit involverade i målet…

Utöver dessa kostnader tillkommer därefter kronofogden som under insatsen 2009 hade 25 man i tjänst. Kostnader för att sammnställa och skriva ut det 30 000 sidor underlag. Underrättelse- och spaningskostnader före tillslaget och polisens direkta kostnader under själva tillslaget då de med hjälp av helikopter och insatsstyrka tog sig in på en mc-klubbs mark. Och, sen får vi inte heller glömma att det finns ytterligare två rättsliga instanser att överklaga målet till…

Hur som haver kommer Karlstadsinsatsen med största sannolikhet att överträffa det hittills största fiaskot i Göteborg med råge. Mobiliseringen mot så kallad grov, organiserad brottslighet liknar allt mer det största rättsliga fiaskot i svensk rättshistoria. Där det rättsliga utfallet jämfört med insatsen gör att satsningen inte kan gå under annat namn än ”Tummetottmobiliseringen” med tanke på det i varje enskilt ärende, ringa,  för att inte säga obefintliga, utfallet. 

I Värmlandsfallet fallet lär inte 50 miljoner räcka. En ofantlig summa som skall ställas mot det sammnalagda straffvärdet som kommer att utdömas. Det lär bli många miljoner/utdömt år…Och det kommer att behövas väldigt många utdömda år för att istället rättfärdiga denna jätteinsats!! Fortsättning följer!

Mångmiljonnota för den stora ekorättegången

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin