Öppet brev till Nykvarn Kommuns kommunalråd rörande köp av mc-fastighet!

I linje med vår nya strategi att genom Öppna brev ställa olika former av makthavare inför konkreta frågor och därigenom även påvisa för landets journalistkår hur de kan och bör förfara gentemot makthavare har idag Payback Sverige skickat nedanstående Öppna brev till Kommunalrådet i Nykvarns kommun Bob Wåhlberg (NP). Brevet berör det ständigt aktuella ämnet Kommuners köp av mc-klubbsfastigheter.

Nykvarn kommun har köpt en fastighet för 2,5 miljoner kronor där Vagos MC hyrt lokal. Den tidigare ägaren köpte fastigheten i början av året för 1,8 miljoner kronor varefter det brunnit i lokalerna varför fastigheten idag torde betinga ett betydligt lägre värde efter branden.

Se: http://lt.se/nyheter/nykvarn/1.1795062-nykvarn-koper-vagos-lokaler

Då Payback Sverige, och självklart än mer Nykvarns kommuninvånare är mycket intresserad av att ha kunskap om hur kommunala skattemedel används, har vi därför en konkret fråga till dig, Kommunalrådet Bob Wåhlberg (NP).

Ur artikeln ”Nykvarn köper Vagos lokaler” framgår det att alla ledamöter i Kommunstyrelsen inte i förväg ägde kännedom om köpet trots att affären avslutats. Av det faktumet framgår ju klart och tydligt att affären inte betingats av något som helst allmänintresse då inte ens kommunens egna beslutsfattare i förväg varit informerade om köpet.

För att vidare exempelvis kunna bygga bostäder på området måste även detaljplaneringen ändras då den idag bara medger lätt industriverksamhet. Att området inte är detaljplanerats för bostäder innebär ju i sin tur att ytterligare utredningar och beslut måste fattas innan bostadsbyggande går att realisera på den aktuella fastighetens område. Och, kommunala beslut kan ju inte föregripas då de på grund av många olika omständigheter kan bli de rakt motsatta det i förväg avsedda då många olika intressen ska tillfredställas.

Ett tredje intressant aspekt i denna typ av ärenden är att SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) förbundsjurist Staffan Wikell uttalat följande angående just köp av så kallade mc-klubbsfastigheter: Så länge det finns ett allmänintresse så är det lagligt, säger Staffan Wikell.

Domstolen är hård med att det måste finnas ett tydligt allmänintresse när kommunen köper en fastighet

Källa: http://www.ystadsallehanda.se/ystad/article728683/Starshine-koumlpet-inte-olagligt.html

Fråga: Igenom att kommunstyrelsens ledamöter inte i förväg varit informerade om beslutet att köpa fastigheten; genom att detaljplaneringen behöver ändras varför ens möjligheten att bygga bostäder på fastigheten är högst tveksam samt på grund av det faktum att ett fastighetsköp som saknar tydligt allmänintresse strider mot lagen undrar vi nu; På vilken annan laga grund har fastigheten inköpts till överpris för Kommunala Skattemedel?

Med vänlig hälsning

Peter Schjerva, ordförande i Riksorganisationen för bikers rätttigheter, Payback Sverige

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin