Polisen backar i Östergötland!

Polisen i Östergötland har länge hållt ett väldigt högt tonläge gentemot bikerkulturen. Ett faktum som inte mist framgick ur den högst lagvidriga Handlingsplanen som antogs i februari 2008. En handlingsplan som pekades ut vara riktad ”mot den organiserade brottsligheten – i synnerhet mot kriminella motorcykelgäng”.

När kommunerna i länet nyligen samlades för att tillsammans med polisen diskutera fram en ny handlingsplan enades de om att skifta fokus till ”kriminella nätverk” istället för mc-klubbar. ”Förutsättningarna har förändrats. Förut var det motorcykelgäng som var problemet, nu ligger fokus på kriminella nätverk”, säger Robert Kalmendal, chef för narkotika- och underrättelseenheten i Östergötland.

Remarkabel kursändring av Kalmendal!

Med tanke på utformningen av och lydelsen i den tidigare Handlingsplanen är kursändringen remarkabel. Inte bara har fokus ändrats utan Kalmendal, som så sent som för tre veckor sedan pratade vitt och brett om en mc-klubbs olika verksamheter, har helt tydligt tagits i örat uppifrån och tvingats skruva ner tonläget. För hur kan man annars tolka piruetten han så lustigt utför framför mediarepresentanterna?

Motstånd lönar sig!

Payback bemötte och motbevisade Kalmendals uttalanden med ett pressmeddelande publicerat på MyNewsdesk och på Nättidningen Payback vilket helt tydligt i loppet av tre veckor förmått Kalmendal att helt förändra sin utåtriktade världsbild. Motstånd lönar sig!

Läs igenom pdf-filen rörande speciellt Hanlingsplanen som är hämtad ur en tidigare JO-anmälan och blogginlägg från Paybacks ena juridiska ombud, Michael Gajditza.

http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/default.aspx?articleid=5679086

Kalmendals tidigare uttalanden

Paybacks bemötande av Kalmendals uttalanden

Handlingsplanen 2008

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin