Artikel om Payback Sveriges JO-anmälan av polisens västförbudsmöte!

Payback Sverige skrev i förra veckan om en inskickad JO-anmälan avseende det faktum att polisen kallade till möte på polishuset med krogägare med serveringstillstånd samt ordningsvakter i avsikt att fastställa riktlinjer för ett västförbud. Anmälan avsåg Polischef Anders Buhlin, Polisen i Lysekil samt Västra Götalands polismyndighet.

Payback Sverige tar i anmälan bland annat upp det faktum att all offentlig makt ska utövas under lagarna det vill säga att varje enskild åtgärd ska ha stöd i lagen vilket inte finns för polisen att initiera ett västförbud.

Idag skriver Lysekilsposten om anmälan:
http://www.lysekilsposten.se/cms/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=4091&cntnt01returnid=52

Stöd Payback Sverige – Payback Stödjer dig!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin