• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Angående Fjordgrens och Buhlins uttalanden i samband med informationsmöte i Lysekil, 2012-09-05 – Del 4/4 om Granit MC

Angående Fjordgrens och Buhlins uttalanden i samband med informationsmöte i Lysekil, 2012-09-05 – Del 4/4 om Granit MC

Bikerkulturen har länge utgjort var mans spottkopp. Detta inte minst genom Lasse Wierups försorg att sprida sina verk innehållande en såväl osann som förvrängd bild av bikers och bikerklubbar. Vi vill dock inte ge denna lille man med sitt stora bekräftelsebehov ännu mer uppmärksamhet varför vi inte heller ämna driva process mot han och hans verk då de ändå inte bedöms besitta någon form av seriositet i kriminolog- och forskarsammanhang.

Vi har dock tröttnat på att allehanda figurer kastar lögner och påståenden ikring sig i avsikt att befrämja sin framtida karriär varför vi nu ämnar inleda en större process med utgångspunkt från Buhlins och Fjordegrens personer och deras förtals- och ärekränkande uttalanden gentemot såväl Granit MC:s, Red Devils MC:s, Hells Angels MC:s medlemmar och Paybacks organisation.

Vi kommer att isensätta en större prövning rörande stigmatiserande begrepp, påstådda verksamheter, kriminaliserande av enskilda bikerklubbsmedlemmar m.m. i avsikt att att få stopp för alla framtida möjligheter att begagna obevisade begrepp såväl som möjligheterna att fortsatt driva såväl polisiära kampanjer som mediakampanjer riktade mot bikerkulturen på enbart stigmatiserande och kriminaliserande grunder.

Vi kommer nu i samråd med en av Payback Sveriges advokater, en av landets absolut mest erkända och kompetenta advokater, att noggrant utvärdera de rättsliga alternativen för att därefter i samråd med berörda klubbar inleda den mest adekvata formen av rättsprocess mot de personer och eventuellt myndigheter som är aktuella i ärendet. Processen kommer troligtvis att dra ut på tiden då det handlar om ett stort rättsfall med många inblandade aktörer, men den kommer!

Länkar till tidigare artiklar i ärendet:

Del 1: http://www.payback.name/?p=8125

Del 2: http://www.payback.name/?p=8128

Del 3: http://www.payback.name/?p=8131

Del 4: http://www.payback.name/?p=8134

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin