• Datainspektionen utreder Polisens Misstankeregister men inte felaktigt registrerade “bikers” då de saknar sanktioneringsverktyg!

  Bakgrund Payback Sverige anmälde i November 2018 registersamlingarna i rapporten Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige till Datainspektionen för granskning. Anledningarna till anmälan var två: 1. Det helt orimliga antalet misstankar i misstankeregistret, över 9 miljoner, då uppgifter i misstankeregistret ska raderas om förundersökningen läggs ner eller leder till åtal. 2. Antalet “bikers” som […]
 • Payback Sverige har nu anmält Polismyndighetens registersamlingar rörande misstankar och antalet bikers!

  Bakgrund Payback Sverige har lämnat in nedanstående yrkan om granskning av legaliteten kring Polisens registersamlingar till Datainspektionen. Anmälan har fått diarienummer: DI-2018-22169. Begäran om granskning av legaliteten i Polisens registersamlingar Vi yrkar på att Datainspektionen granskar legaliteten kring de uppgiftssamlingar som av Polismyndigheten överlämnats till Institutet för framtidsforskning för att bilda underlag för Institutets rapport: Våldsbejakande […]
 • Är 9 miljoner noteringar i misstankeregistret rimligt då de bara får kvarstå om förundersökningarna är öppna?

  Bakgrund Vi fortsätter granskningen av Institutet för Framtidsstudiers rapport Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige. Idag tittar vi närmare på rapportförfattarnas användning av Misstankeregistret som bas för hela rapportens slutsatser. Då vi ej har tillgång till registret kan vi inte bemöta saken med fakta utan bara redogöra för vad lagen säger kring gallring och notering […]
 • Ur Bikerlagboken: Belastnings- och misstankeregister

  Belastnings- och misstankeregister Belastningsregister (Brottsregister) Det som i folkmun kallas för Brottsregister heter i juridisk mening Belastningsregister. Enskilda personer kan begära ut ett Belastnings-register om sig själv enligt Lag 1998:620 om Belastningsregister, paragraf 9: En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Sådana uppgifter ska på begäran […]
 • Belastnings- och misstankeregister

  Belastningsregister (Brottsregister) Det som i folkmun kallas för Brottsregister heter i juridisk mening Belastningsregister. Enskilda personer kan begära ut ett Belastnings-register om sig själv enligt Lag 1998:620 om Belastningsregister, paragraf 9: En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Sådana uppgifter ska på begäran […]
 • Bikerskolan: Om att begära ut Belastningsregister & Misstankeregister!

  Belastningsregister (Brottsregister) Det som i folkmun kallas för Brottsregister heter i juridisk mening Belastningsregister. Enskilda personer kan begära ut ett Belastningsregister om sig själv enligt Lag 1998:620 om Belastningsregister, paragraf 9: En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Sådana uppgifter ska på begäran lämnas ut […]