• Payback Sveriges remissyttrande till ”Utredningen om bl.a. MC-väst under domstolsförhandling”!

  Payback Sverige har skickat remissyttrande! Payback Sverige har under onsdagen skickat in remissyttrande avseende Utredningen om förbättrade förutsättningar för ordning och säkerhet i domstolarna (Ju 2015:15).  Remissyttrandet avser del omkring: Kläder och symboler som kan uppfattas som hotfulla.  Remissyttrandet Här nedan följer Payback Sveriges text i remissyttrandet med undantag av formalia såsom ärendeangivelse, adressuppgifter med flera nödvändiga utredningsspecifika […]
 • Seger!! Riksdagen röstade emot västförbudsmotionen och Payback tackar å bikerkulturens vägnar riksdagspolitikerna!

  Seger för yttrandefriheten och bikerkulturen! Bikerkulturen vann under gårdagen en stor seger då Riksdagen valde att enhälligt utan votering avvisa motionen om ett västförbud!!
 • Öppet brev med förfrågan ställt till SKL- Sveriges Kommuner och Landsting!

  Nedanstående brev har mejlats till SKL:s Ordförande Anders Knape samt Förbundsjurist Staffan Wikell på Sveriges Kommuner och Landsting Jag skickar detta brev med en direkt avsikt att ställa er inför en fråga och ett ställningstagande i slutskedet. Jag kommer inledningsvis att i komprimerad form presentera det svenska domstolsväsendets ställningstagande i saken samt under tiden genomlysa […]
 • Öppet brev till Sveriges (ofrivilligt kriminella) Ordningsvakter

    Nedanstående brev har skickats per mejl till Sveriges Förenade Ordningsvakter, SFO : Ordförande Gert Johannesson och Vice ordförande Kent Josefsson Nationell aktion mot västförbud Den 5 februari genomförde Sveriges bikerklubbar en första nationell aktion mot västförbud i krogmiljön. Aktionen föregicks av att landets polismyndigheter skickade sms/mejl till landets ordningsvakter varav ett löd som löd: Hej […]
 • Payback publicerar Västförbudsartikel!

  Payback har lyckats publicera brevet till media och landets kommunpolitiker om de kommunala västförbuden på Newsmill. Artikeln har publicerats under rubriken: Västförbud strider mot grundlagen. Nerwsmill utgör Sveriges största debattsajt på internet men sveriges författarelit, journalister och samhällsedebattörer som medlemmar. Delta gärna genom att kommentera runt artikeln! http://www.newsmill.se/artikel/2011/03/31/v-stf-rbud-strider-mot-grundlagen