• Obevisat påstående i polisrapport fastslogs vara förtal! Del 2/2

  Bakgrund Ett för bikerkulturen mycket intressant och väldigt viktigt juridiskt ärende är skadeståndsärendet vid JK 3497-06-40 från 2007. Rikskriminalpolisens rapport 2005:7A ”Problembild 2007 var från början ämnad att vara ett internt arbets-dokument men efter begäran från media lades en sekretessprövad variant ut på Rikspolisstyrelsens webbplats. På sidan 27 i rapporten s. 27), under rubriken ”Hot, våld, […]
 • Ur BikerLagboken: Förtal och Förolämpning!

  Förtal och Förolämpning Sammanfattning Lagstiftningen kring Förtal och Förolämpning avser endast enskilda personer och inte kollektiv. Begrepp som ”kriminella mc-gäng”, ”kriminella mc-klubbar” med flera liknande faller således inte under denna lagstiftning. Det finns inte heller någon annan lagstiftning som kan användas för att juridiskt bemöta ovanstående, orättfärdiga begrepp när det avser grupper av personer. Rättsläge […]
 • Det rättsliga läget kring begreppet ”Kriminella MC-gäng”

  Förtal? Jag får varje år ett stort antal frågor hur man juridiskt kan hantera begreppet ”kriminella mc-gäng”. Svaret är tyvärr väldigt enkelt: Det går inte att hantera eller bemöta begreppet rättsligt! Redan vid uppstarten av Paybacks verksamhet det vill säga under första kvartalet av 2009 gjorde jag ett försök att komma tillrätta med begreppet genom […]
 • Hur undgår man förtalsåtal?

  Paybacks trogna läsare har nog lagt märke till ett speciellt fenomen. När jag uttalar kränkande eller nedsättande kommentarer om personer lägger jag alltid till en förbeteckning. Antingen skriver jag ”Enligt min personliga uppfattning” är X en idiot eller använder jag mig av ”Min personliga uppfattning” är att X är en idiot. Varför gör jag då så? […]