• Ur Bikerlagboken: Diskrimineringslagen och Lagen om Hets mot Folkgrupp!

  Diskrimineringslagen och Lagen om Hets mot Folkgrupp Sammanfattning Diskrimineringslagen och Lagen om Hets mot Folk-grupp avser bara de i lagen specificerade grupperna, där bikers inte faller under någon av de specificerade grupperna. Rättsläge Diskrimineringslag (2008:567), paragraf 1:1 säger angående lagens ändamål följande: Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja […]
 • Diskrimineringslagen och Lagen om Hets mot Folkgrupp

  Sammanfattning Diskrimineringslagen och lagstiftningen kring Hets mot Folkgrupp avser bara de i lagen specificerade grupperna, där bikers inte faller under någon av de specificerade grupperna. Rättsläge Diskrimineringslag (2008:567), paragraf 1:1 säger angående lagens ändamål följande: Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande […]
 • Bikerskolan: Allt du behöver veta om Diskrimineringslagen och begreppet Hets mot folkgrupp!

  Kan lagstiftningen kring Diskriminering och Hets mot folkgrupp användas och tillämpas på bikers? Payback Sverige får ofta frågor från våra medlemmar om olika företeelser som drabbar bikerkulturen utgör Hets mot folkgrupp eller Olaga diskriminering.
 • Västförbud – enligt diskrimineringslagen eller enligt yttrandefriheten!

  Det har droppat in en del frågor på sistone från olika klubbar om skillnaden i att polisanmäla västförbud enligt diskrimineringslagen eller utefter rätten till yttrandefriheten. Jag har därför valt att åskådliggöra skillnaden och besvara frågeställningen i denna skrivelse.
 • Det rättsliga läget kring begreppet ”Kriminella MC-gäng”

  Förtal? Jag får varje år ett stort antal frågor hur man juridiskt kan hantera begreppet ”kriminella mc-gäng”. Svaret är tyvärr väldigt enkelt: Det går inte att hantera eller bemöta begreppet rättsligt! Redan vid uppstarten av Paybacks verksamhet det vill säga under första kvartalet av 2009 gjorde jag ett försök att komma tillrätta med begreppet genom […]