• Lagbokens kapitelindelning och ordningsföljd nu klar!

    Lagboksinnehållet klart! Nu är kapitelindelning samt kapitlens inbördes placering färdiga för Lagboken. Boken kommer att innehålla cirka 300 sidor, tryckas i fickformat 11 x 18 cm och beräknas utkomma runt den 15 november 2016. Här nedan kan ni se hela innehållsförteckningen med kapitelnamn.
  • Medialt Fokus 2016: ”Bikerns Lagbok” som förberedelse för landsomfattande studiecirklar!

    Fokus 2015 Payback har under två längre perioder under 2015 valt att publicera materialet kring vittnesmål och ”kriminella mc-gäng” för att samla materialet så att journalister, allmänhet och beslutsfattare enkelt kan ta del av materialet. Arbetet med att publicera vittnesmålen kommer att fortsätta fram till årets slut. Se vidare: http://www.payback.name/?p=16493 Fokus 2016 Under 2016 kommer Paybacks mediala fokus […]
  • Om ”Vittnesmålen” – Medveten strategisk publicering!

    Då vi med mellanrum får förfrågningar kring våra publiceringar av vittnesmål och kring ”kriminella mc-gäng” publicerar vi här en förklaring till Paybacks mediastrategi. Medveten mediastrategi Payback Sverige har under 2015 valt att fokusera på medvetna, strategiska publiceringar. Detta har artat sig på så sätt att vi samlat och (åter)publicerat material i medveten avsikt att kunna skapa […]