• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Medialt Fokus 2016: ”Bikerns Lagbok” som förberedelse för landsomfattande studiecirklar!

Medialt Fokus 2016: ”Bikerns Lagbok” som förberedelse för landsomfattande studiecirklar!

Annons2.PDF

Fokus 2015

Payback har under två längre perioder under 2015 valt att publicera materialet kring vittnesmål och ”kriminella mc-gäng” för att samla materialet så att journalister, allmänhet och beslutsfattare enkelt kan ta del av materialet. Arbetet med att publicera vittnesmålen kommer att fortsätta fram till årets slut. Se vidare: http://www.payback.name/?p=16493

Fokus 2016

Under 2016 kommer Paybacks mediala fokus att skifta. Under kommande år kommer vi utarbeta
material och rikta om fokuset till att på allvar utbilda bikers i våra fri-och rättigheter. Det kommer därför under 2016 att bli åtskilligt färre antal publiceringar då artiklarna kommer att kräva längre bearbetningstid.

De artiklar som tidigare publicerats under rubriken ”Bikerskolan” kommer att omarbetas till att omfatta sammanfattning, väsentliga rättsfall på området samt direkta råd för förfarande i olika former av bikerrelaterade ämnen såsom kontroller, husrannsakningar m.m.

”Bikerns Lagbok” = grunden till studiecirklar för bikers!

Bikerns Lagbok.materialet ska sedan ligga till grund för och utmynna i två olika saker:

1. Att skapa en ”Bikerns lagbok” (arbetstitel) där materialet kring varje viktigt ämne ska delas upp enligt ovan. Boken kommer att vara anpassad för att kunna bära med sig i västens innerficka eller i bakfickan på ett par jeans. 17 cm hög x 11 cm bred. Beräknad utgivning strax före eller efter årsskiftet 2016/2017.

2. ”Bikerns Lagbok” kommer därefter att användas såsom studiematerial och handbok i den studiecirkelsverksamhet som Payback Sverige planerar att starta upp under 2017, andra halvåret. Studiecirklarna ska då enligt plan äga rum ute i landet via helgsammankomster.

Övriga mediala och juridiska delar av Paybacks verksamhet kommer att vara oförändrade!

Paybacks mediala arbete i form av att informera om verksamheten, skriva genmälen eller författa svar vid mediala angrepp kommer givetvis att fortsätta parallellt med verksamheten att sammanställa lagboken. Inte heller kommer arbetet med de juridiska ärendena och anmälningarna att påverkas. Det arbetet fortsätter i oförändrad omfattning.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin