Lagbokens kapitelindelning och ordningsföljd nu klar!

WeAreJustice_80mm.PDF

Lagboksinnehållet klart!

Nu är kapitelindelning samt kapitlens inbördes placering färdiga för Lagboken. Boken kommer att innehålla cirka 300 sidor, tryckas i fickformat 11 x 18 cm och beräknas utkomma runt den 15 november 2016.

Här nedan kan ni se hela innehållsförteckningen med kapitelnamn.

Innehållsförteckning      Upplaga 1/2016

Lagbokens uppbyggnad

Negativ särbehandling

Alkoholutandningsprov, blodprov och urinprov

Avvisning av biker enligt utlänningslagen

DNA-topsning

Fotografering och Filmning

Husrannsakan

Hyra MC-klubbsfastighet

Klubbhus- försäkring, kontraheringsplikt och bankärenden!

Kommunal Förköpsrätt

Kontroller

Kroppsbesiktning/Kroppsvisitation

Körkort: Uppvisande/Överlämnande

Lag om omhändertagande av berusade personer (LOB)

Legitimeringsskyldighet för bikers

MC-väst – krogmiljö och allmän plats

MC-väst – rättsförhandling

Mobilbeslag och tömning

Offentlighets- och Sekretesslagen

Ordningsvaktsförordnande

Polisens Bevakningskostnader

Polisens Legitimeringsskyldighet

Polisens Protokollskyldighet

Polisens Registrering

Polismans Uppträdande

Polisens Ögonundersökning

Sjukpenning vid utlandsresa

Staket/plank/stängsel och skyltar!

Utmätning

Åklagarjäv

Allmänjuridisk information

Allmän rättslära

Rättsprinciper

Pressetiska regler

Allmänhetens Pressombudsman (PO) och Pressens Opinionsnämnd (PON) – anmälan

Granskningsnämnden för radio och tv – anmälan

Justitiekanslern (JK) – anmälan

Justitieombudsmannen (JO) – anmälan

Datainspektionen (DI) – anmälan

Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden – anmälan

Europakonventionen

Grundlagen (Regeringsformen)

Prövning av Svensk lags förenlighet med Europakonventionen

Diskrimineringslagen och Lagen om Hets mot Folkgrupp

Förtal och Förolämpning

Belastnings- och misstankeregister

Rättshjälp och Rättsskydd

Skadestånd – enligt svensk lag och europakonventionen

Datasäkerhet

Filma, Fota och dokumentera allt säkert!

Remissyttranden

Viktiga juridiska länkar

Payback – verktyg och material

Payback Sveriges Jourtelefon

Payback – anmälan

Payback Sveriges Protokollbegäran

Bikerpolitiska länkar

Kriminella MC-Gäng??

Payback-böcker

Medlemskap eller Stöd

Sökordsregister

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin