Om ”Vittnesmålen” – Medveten strategisk publicering!

Annons2.PDF

Då vi med mellanrum får förfrågningar kring våra publiceringar av vittnesmål och kring ”kriminella mc-gäng” publicerar vi här en förklaring till Paybacks mediastrategi.

Medveten mediastrategi

Payback Sverige har under 2015 valt att fokusera på medvetna, strategiska publiceringar. Detta har artat sig på så sätt att vi samlat och (åter)publicerat material i medveten avsikt att kunna skapa specialsidor med material kring ”Kriminella MC-gäng” samt ”Vittnesmål”. Det arbetet kommer att fortsätta men också avslutas under 2015.

Bägge dessa samlingssidor har samlat material i ämnena med syfte att samla materialet och göra dem lättillgängliga för studenter, forskare, kriminologer, jurister, journalister, beslutsfattare samt allmänheten att på ett lättillgängligt sätt kunna ta del av materialet för all framtid.

Avsikten är att sidorna framöver ska arbeta för vår sak genom att materialet existerar i samlad form.

Opinionsverktyg

Payback Sverige har även medvetet de sista åren arbetat för att skapa en stor facebookgrupp vilken idag innehåller cirka 8 000 medlemmar. Syftet med arbetet för att skapa en stor grupp har varit att därigenom skapa ett effektivt opinionsverktyg för att via delningar ha möjligheten att nå ut till alla medlemmars vänner. Människor som vi normalt sett inte når med våra artiklar på Nättidningen Payback!

Detta har visat sig vara ett verksamt verktyg genom att vi har nått nya grupper och människor som inte haft en aning om vad som dagligen sker gentemot bikers och anhöriga såsom vänner, partners samt barn.

Två sätt att arbeta för ”vår sak”!

Nättidningen Payback har två funktioner:

1. Att informera om Paybacks verksamhet och arbete till våra medlemmar. Att skriva om direkta händelser inom bikerkulturen, att ha ett organ för att skriva genmälen när media felrapporterar eller sprider lögner kring bikers samt informera om nyheter inom Paybacks arbete och verksamhet.

2. För att Paybacks arbete ska vara effektivt, måste vi genom att sprida den sanna bilden om bikerkulturen, i första hand rikta arbetet och skrivelserna mot allmänheten, media, forskare, beslutsfattare med flera. Det primära målet för Paybacks mediala arbetet är således att på lång sikt förändra dessa gruppers medvetande och syn på bikers. Då måste vi också publicera och samla materialet och göra det lättillgängligt för dessa grupper så att materialet kan arbeta för vår sak framöver.

Primärt mål att upplysa allmänheten!

Det är i belysningen av denna medvetna strategin, att upplysa en felinformerad allmänhet, och det primära målet med Paybacks mediala funktion att informera aktörer utanför bikerkulturen, som publicerandet av såväl ”Vittnesmålen” som artiklarna kring ”Kriminella MC-gäng”, ska bedömas. Den framtida nyttan av att ha samlat materialet på speciella sidor samt att på bred front ha spridit artiklarna via facebookdelningar och vittnesmålen till allmänheten, media och forskare med flera.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin