Stortinget møte torsdag den 1. desember 2011 kl. 10 (midlertidig)

  • av Atle
  • 12 År sedan
  • 996 Views
  • 0

Her kan dere selv lese de enkelte stortingsrepresentanters syn på saken ”1 -% MC-klubber og tiltak”. Make your own judgement, se på Sak nr. 7 [12:17:44], ”Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders B. Werp, André Oktay Dahl, Linda C. Hofstad Helleland, Arve Kambe og Ingjerd Schou om bekjempelse av 1 % MC-klubber (Innst. 58 S (2011-2012), jf. Dokument 8:173 S (2010-2011))”. Atle / Payback Norge

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2011-2012/111201/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin