• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Upphör med flänsrensjournalistiken! Sluta jaga hjärnspöken och börja lös brott!

Upphör med flänsrensjournalistiken! Sluta jaga hjärnspöken och börja lös brott!

payback_Support12_v3  Unite&Fight

Värsta sortens flänsrensjournalistik!

När elever inte skött sig under skolåret drabbas de ofta av bakläxor under loven och tilldelas extrauppgifter att göra som hemläxa. Expressen/Kvällsposten måste varit synnerligen naughty före jul och fick därför i uppdrag av Pappa Polisen att författa ett antal artiklar under dagarna mellan jul och nyår som inte kan få något annat betyg än värsta sortens illaluktande flänsrens!

För att polisen är den drivande kraften bakom artiklarna råder ingen som helst tvekan om och att Expressens frilansjournalist Lasse Wierup är den verklige arkitekten bakom artikelserien råder inte mindre tvekan kring då artiklarna bär alla hans kännetecken: Brist på bevis, brist på källor samt substanslösa anklagelser utan belägg eller bevis! Se även länkade artikeln om Polisens kontroll av mediarapporteringen.

Avdankade poliser hämtades hem från glömskan!

För vad annat kan man väl kalla journalistik som inte innehåller ens ett uns av fakta eller källhänvisningar? Ammsagor för tuttberoende har vi också tidigare kallat denna typ av journalistik där belägg och bevis helt fått stryka på foten för att stimulera den fria fantasin hos några, gamla avdankade före detta poliser som får träda fram ur minnenas och glömskans förlovade land i ett patetiskt försök att återvinna en glans de aldrig haft och aldrig ägt.

Sällan har så många artiklar författats i en viss, bestämd avsikt utan att få till ett enda sakligt belägg eller bevis för någon mc-klubbs kriminalitet. Artikel efter artikel med gammal skåpmat från det så kallade mc-krigets tid (en extraordinar situation vars mekanismer länkas till i slutet av artikeln) under mitten av 90-talet uppblandat med lite påståenden om olika former av påståenden om verksamhetsområden som mc-klubbar påstås syssla med. Vi skriver återigen ”påstås syssla med” då källhänvisningar och bevis inte bara lyser med sin frånvaro. De formligen strålar som en hårdsmälta i ett kärnkraftverk av just frånvaron av allt som heter bevis.

Det enda lilla de förmår åstadkomma som kan likna ett belägg för den oinvigde är påståendet att en mc-klubb uppfyller EU:s definition av en kriminell organisation. Dock är det så att Sveriges Regering avvisat att införa en legaldefinition av vad som utgör en kriminell organisation på advokatsamfunets inrådan varför EU.s definition inte är antagen utan avvisad i Sverige och skulle den ha införts vore risken väldigt stor att just Polisen skulle kuna förklarats vara en kriminell organisation då de uppfyller närmast alla kriterierna! Se vidare nedanstående länk.

Alla föreningar inklusive mc-klubbar har regler, struktur, styrelse och stadgar!

Andra artiklar ondgör sig över att mc-klubbar faktiskt har regler, struktur, styrelsebefattningar, medlemsavgifter, bötesstraff m.m som vilken golfklubb som helst eller varför inte likt polisens sim- eller handbollsklubb. I

Inget konstigt med det således förutom möjligen för de sammanslutningar som i motsats till mc-klubbar faktiskt inte har varken struktur, styrelse eller stadgar, såsom gatugäng. Det vill säga den typen av sammanslutningar som faktiskt begår brott men som polisen inte är intresserade av att arbeta emot av skilda orsaker.

De enda föreningar som ej har struktur och utförliga regleverk är löst sammansatta nätverk eller gatugäng!

Dessa orsaker utgörs framförallt av att dels fodrar det faktiskt utfört arbete av polisen såsom identifiering och förföljelse av personer som inte bär olika lättidentifierbara märken på kläder eller väst. Och då de sammanslutningarna då inte bär sådana identitetsmarkörer, och i flera fall inte ens har några namn, fungerar de inte heller såsom ett sätt för polisen att synas i media för att kunna vinna större resurser i form av pengar och personal. Det går slutligen inte heller att måla upp en skräckbild för dessa sammanslutningar, så folk skräms vid blotta anblicken av dess medlemmar, då de återigen inte bär några synliga igenkänningstecken.

Bristen på igenkänningstecken är anledningen till att polisen inte förmår eller har anledning att arbeta mot gatugängen!

De ovannämnda företeelserna är orsakerna varför polisen istället satsar mot mc-klubbarna. Förvisso löser Polisen inga brott då mc-klubbarna inte är några brottsliga organisationer men de får stor mediaplats och stora resurser. Enda nackdelen är att de löser hela tiden ett allt mindre antal brott då hela polisens arbete och verksamhet är riktad mot fel håll.

Så sluta förfölj mc-klubbarna! Rikta ert arbete mot verklig brottslighet och börja lös brott! Det ni förlorar i mediauppmärksamhet vinner ni i brottsuppklarningsprocenten! Och sluta styra och använda media såsom er lögnfabrik!

Om mc-fejders mekanismer:
http://www.payback.name/?p=9342

Om legaldefinition:
http://www.payback.name/?p=9288

Bevisen för att polisen styr och kontrollerar mediarapporteringen:
http://www.payback.name/?p=12075

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin