Om Chopperförbud och Töntväst! Uppmaning till omedelbar handling!

     

Agera nu – Imorgon är det försent! 

Payback Sveriges ansvar är att bekämpa alla former av negativ särbehandling såsom trakasserier, förföljelser, masskontroller och övergrepp gentemot enskilda bikers eller bikerklubbar.

Payback Sveriges uppgift är vidare att driva övergripande juridiska ärenden vars utgång har betydelse för flertalet inom bikerkulturen och ärenden där ett rättegångsutslag kan komma att skapa ett prejudikat som kan påverka alla klubbar eller klubbmedlemmar.

Payback Sveriges uppgift är således inte att ta i eller driva trafik- eller säkerhetsfrågor (med undantag av kontroller av enskilda eller klubbar). Det finns fyra eller fem andra mc-organisationer som kan sägas ha ett direkt ansvar att driva dessa frågor. Men då vi dels fått en massa mejl från med fog oroliga chopperägare och då två saker på sistone dykt upp av stor betydelse för bikerkulturen vill vi härmed informera om sakernas förhållande samt uppmana berörda parter att agera nu.

Förvånansvärt lite har gjorts eller hörts i debatten i Sverige i nedanstående ärenden. Det räcker ju inte heller med att informera. Information är, hur lovvärd den än är, trots allt bara ord. När allvarliga inskränkningar riktas mot bikerkulturen måste man därutöver agera. Våga ställa sig på barrikaderna och ta striden emot myndigheterna med handling som verktyg. Utsätta sig för risken att både som organisation och person bli påhoppad och utsatt för myndighetsåtgärder för det är det som menas med att göra jobbet! Börja agera nu. Imorgon är det försent!! Imorgon är reflexvästar ett krav och choppers förbjudna om ingen agerar kraftfullt nu – och idag!

Lag om att bära reflexväst i Frankrike 2013!

Från och med 2013 måste alla som kör en motorcykel över 125 kubik i Frankrike bära reflexväst. Lagen säger att den reflekterande ytan måste sitta på överkroppen och täcka minst 150 kvadratcentimeter. Båda förare samt eventuell passagerare måste bära reflex och det gäller även utlänningar som reser i Frankrike.

Att tro att reflexvästar inte kommer till Sverige, såsom ett förslag och en lag, inom det närmaste är därför direkt naivt. Arbetet emot töntvästar måste från berörda parter börja idag med att samla faktamaterial, forskningsmaterial med mera så kampen kommer igång idag, redan innan ett lagförslag läggs.

EU-förslag om att förbjuda choppers

Det senaste förslaget inom EU som berör motorcyklar vill förbjuda möjligheten att bygga choppers. Att förlänga framgaffeln ska inte vara tillåtet, tycker EU. Som en motreaktion på förslaget har The motorcycle action group i Storbritannien uppmanat alla motorcyklister i landet att höra av sig till sina folkvalda.

Förslaget kommer gå upp för röstning i april. Om det går igenom väntas de nya bestämmelserna träda i kraft år 2014.

Choppern är en oersättlig och omistlig del av den bikerkultur vi alla tillhör. Vi förhåller oss alla till choppern och många av oss har både ägt och kört hardcore, hardtail choppers. Choppern har även stått som förebild för många samt utgjort stommen i väldigt många och vackra byggen. Choppern har varit och skall självklart för all framtid fortsätta vara en del av vårt levande kulturarv!

Varför agerar då ingen och varför hörs inget i denna oerhört inskränkande fråga?? Ta striden och kämpa med alla till buds stående medel! Gör något och gör något idag, innan förslaget röstats igenom! Agera nu och agera kraftigt!

Länk till artikel om reflexväst:
http://www.bike.se/nyheter/lag-om-reflexvast-i-frankrike-93173

Länk till artikel om chopperförbud:
http://www.bike.se/nyheter/euforslag-forbjud-choppers-93587

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin