• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • SEGER för bikerkulturen, Payback Sverige och Hells Angels MC i mycket viktigt mc-klubbhusärende!

SEGER för bikerkulturen, Payback Sverige och Hells Angels MC i mycket viktigt mc-klubbhusärende!

payback_Support12_v3  Unite&Fight

Seger i principiellt mycket viktigt bikerkultursärende!

I det principiellt mycket viktiga ärendet kring Karlstads Kommuns köp av den fastighet där Solstadens Motorsport AB hyr har nu såväl Hyresnämnden som en jurist på Fastighetsägarna bekräftat vad Payback Sverige hävdat nämligen att kommunen gjort ett juridiskt misstag vilket medför Karlstads Kommun nu är hyresvärd i 13 år framåt för Hells Angels MC!

Ärendet är mycket viktigt då det framgått att Rikskriminalen menar att utan klubbhus, inga mc-klubbar. Det är därför av största vikt att sätta ner foten och slå tillbaka varje nytt försök redan i början av en  systematisk process att beröva landets bikerklubbar deras klubbhus vilket nu skett!

Rättsläget kring Karlstads Kommuns uppsägning av klubbfastigheten!

Karlstads Kommun missade vid uppsägningen av kontraktet för Solstadens Motorsport att det i upsägningen måste finnas en hänvisning till att hyresgästen kan ta saken till medling i hyresnämnden. Om inte en sådan hänvisning är med är också uppsägningen utan verkan, utefter lagtexten i Jordabalken 12:58.

I fallet med Hells Angels MC:s klubblokal innebär det att kontraktet fortsätter gälla fram till 2021 varefter klubben kan hävda en option som ger ytterligare fem års hyrestid varför klubben orörda och lagligen kan sitta kvar fram tills 2026 med Karlstads Kommun som hyresvärd! Vi gratulerar härmed Hells Angels MC Karlstad som gått segrande ur striden om mc-klubbsfastigheten efter många turer!

Fantastiskt arbete av Paybacks vice ordförande: Advokat Ismo Salmi!!

Fallet har ytterst förtjänstfullt drivits av Payback Sverige via organsationens Vice Ordförande Ismo Salmi och hans advokatbyrå Salmi & Partners. Ismo Salmi har även såsom presstalesman för Payback Sverige på ett utmärkt sätt företrätt organisationen och spritt mycket goodwill kring Payback och därvid i förlängningen även för hela bikerkulturen.

Jordabalken är en av de snårigaste lagtexterna i Svea Rikes Lag och blir inte mindre i ett fall där även Utsökningsbalken kommer in då kommunens köp av fastigheten ägde rum via en auktion från Kronofogdens sida. Här finns rättsfall, prejudicerande rättsfall, lagtexter, lagförarbeten samt mycket rikliga korshänvisningar mellan de olika lagarna att ta hänsyn till och äga kunskap om. Vi kan bara säga: Ett stort tack för ett fantastiskt arbete, Ismo!! Och, ett stort tack även till en av Sveriges största och erkänt skickligaste advokatbyråer: Salmi & Partners!!

Mycket bra spridning kring Payback Sveriges arbete och verksamhet!

Då ärendet kring klubbfastigheten rönt väldigt stort mediaintresse har även informationen kring Payback Sveriges verksamhet fått mycket stor spridning. Ett flertal stora medier skriver omkring det faktum att Payback Sverige är riksorganisationen för bikers rättigheter avseende alla former av negativa särbehandlingar och gör det på ett mycket korrekt vis utan att försöka misstänkliggöra Payback. Ärendet har på så vis även haft den bieffekten att det verkligen satt Payback Sverige på kartan och skildrat oss såsom den seriösa organisationen Payback är!

Vi visste redan från början att det faktum att Payback kunnat knyta advokat Ismo Salmi till organisationen och styrelsen är just det som i förlängningen kommer att göra skillnad för bikerkulturen och Payback i kampen för våra rättigheter. Vi tillförde och värvade därigenom en väl inarbetad seriositet och anseende som vi inte själva skulle kunna tillskapa oss såsom betraktade som bikers och inget annat av media. Nu börjar vi se resultat och mer kommer!

Stort beröm till media för ytterst saklig och korrekt mediarapportering kring fallet!

En annan märkbar medial förändring är att media i ärendet mycket kortrekt benämnt Hells Angels såsom en mc-klubb. Mediarapporteringen har således under hela perioden varit ytterst korrekt och saklig vilket media skall ha all heder och beröm för!! TACK!!

Uppmaning till media!

Vis av historien när polis och/eller myndigheter förlorar viktiga juridiska strider så brukar maktfullkomligheten slå tillbaka på det sätt att mc-klubben ifråga blir föremål för exempelvis påhittade misstankar och olika former av polistrakasserier. Vi ber därför media att vara mycket uppmärksamma på alla händelser kring Hells Angels MC Karlstad framöver samt med mycket kritiska ögon granska och utreda sanningshalt i eventuella beskyllningar samt lagstödet för kommun och polis i olika åtgärder framöver riktade mot mc-klubben. Tackar på förhand!

Länkar till några av de viktigaste inläggen i ärendet:

http://www.nwt.se/karlstad/article1356239.ece

http://www.vf.se/nyheter/karlstad/kommunen-kan-tvingas-bli-has-hyresvard

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/fastighetsjurist-det-ser-morkt-ut-for-kommunen

http://www.nwt.se/karlstad/article1358341.ece

http://www.dn.se/nyheter/sverige/kan-tvingas-hyra-ut-till-hells-angels-i-13-ar/

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/felaktig-uppsagning-av-hells-angels

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5612649

http://www.expressen.se/gt/hells-angels-hyr-in-sig-hos-karlstad-kommun/

http://www.nwt.se/karlstad/article1357727.ece

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/oklar-ha-uppsagning

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=5615206

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kommun-forsvarar-uppsagning-av-ha_8418614.svd

http://www.expressen.se/gt/kommun-slass-for-att-fa-kasta-ut-mc-klubben/

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article17282288.ab

http://www.vf.se/nyheter/karlstad/inga-klartecken-om-hagarden

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin