• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Nu har Polisens dragit igång sin förbudskampanj ! Andra polischefen på två dar propagerar för förbud!

Nu har Polisens dragit igång sin förbudskampanj ! Andra polischefen på två dar propagerar för förbud!

Bakgrund

Onsdagen den tredje juli gick kriminalkommissarie Sven Lindgren ut i Expressen och ville ha ett förbud mot mc-klubbar. Redan dagen efter, den 4 juli, framför kriminalunderrättelsechefen i region syd Patrik Andersson samma önskemål. Detta drag, två dagar i rad, är självklart ingen tillfällighet. Polisens pr-kampanj för att få till ett förbud mot mc-klubbar har dragit igång och med tanke på polisens ensamrätt framträda i media kommer det framöver att bli alltmer och värre med propaganda för mc-klubbsförbud!

Förbud mot mc-klubbar och kanske rentav mc-västar

Patrik Andersson säger följande

I dag finns det inget förbud mot mc-gäng i Sverige men Patrik Andersson efterlyser ett sådant i kampen för att kunna stoppa gängen från vidare expansion. – Deras västar är brottsverktyg som kan användas för till exempel utpressning. I flera länder klassas Bandidos och Hells Angels som kriminella organisationer. Varför skulle inte vi kunna följa efter resten av Europa?

Nu är vi där Payback länge varnat för förgäves. Förbud står på önskelistan och kanske också i form av ett förbud mot västar också med tanke på uttalandet kring våldskapital genom västbärande som då kan drabba allt och alla.

Olaga kontroller och husrannsakningar

Patrik Andersson gör också följande uttalande i sammanhanget kring arbetet mot mc-klubbar: Polisens strategier mot gängen varierar. Ett tydligt vapen är ständig uppmärksamhet. Det kan exempelvis yttra sig i att medlemmar i mc-gäng och andra som rör sig i de kretsarna vid upprepade tillfällen blir kontrollerade av polisen eller vid riktade insatser vid mc-gängens fester i klubbhusen.

Bilden som illustrerar denna artikel visar på rättsläget kring just kontroller och att det måste finnas konkret, skälig brottsmisstanke på personbasis som ej får bygga på förenings- och eller kulturtillhörighet då det strider direkt mot de mänskliga rättigheterna såsom de uttrycks i artikel 8 om rätten till privatliv i Europakonventionen. Samma sak gäller även för husrannsakan vilket fastslogs av JK i beslut med diarienummer: 5629-17-4.3

Tyvärr verkar polisen egen tolerans mot lagbrott vara totalt gränslös. Gång på gång bryter de direkt mot lagen när det gäller arbetet mot bikers. De har helt enkelt inte rätt att kontrollera bikers bara för att de vill och inte heller att göra husrannsakan om de inte har väldig mycket på fötterna och är mer eller mindre säkra på att finna det de letar efter.

När höga representanter för landets ledande rättsvårdande myndighet står och propagerar för ett förbud mot mc-klubbar utan att några som helst belägg för klubbarnas kriminella status presenteras och i samma andetag bekänner samtidigt en hel rad av egna brottsliga gärningar i form av olaga kontroller och husrannsakningar så framkallas bilden av en helt surrealistisk upp och ner vänd värld! Läs på, Lär er lagen och framförallt lär er följ lagen, för det som står i Paybacks ovanstående publicerade dokument bygger helt och hållet på fakta och juridiska beslut!

Relaterade artiklar:

Andra förbudivrandet från kriminalunderrättelsechefen, region syd, Patrik Andersson

Första förbudsivrandet från Kriminalkommissarie Sven Lindgren

Läs även: Nu är det dags för alla att ta kampen för bikerkulturens överlevnad och gå med som betalande medlemmar i Payback!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin