• Justitieministerns uttalande om “Icke skyddsvärda grupper” är starten på avhumaniseringen av bikers! Del 1/2

  Justitieminstern utpekar mc-klubbar som “icke skyddsvärda grupper”! Justitieminster Beatrice Ask uttalade den 20 augusti 2014 följande i samband med en kommande utredning rörande i första hand mc-klubbsfastigheter: Det besittningsskydd för lokalhyresgäster som finns i dag ska inte gynna grupper som inte är skyddsvärda. Vi vill göra det lättare att säga upp hyresgäster med koppling till grov […]
 • Polisen medger lagbrott när de agerar mot mc-klubbsfastigheter!

  Fortsatt olagliga ageranden mot mc-klubbsfastigheter – Polisen medger att de saknar lagstöd! I en artikel i Expressen framkommer ånyo det faktum att polis och kommuner agerar i strid med grundlagen när de fortsätter att försvåra för mc-klubbar att bedriva föreningsverksamhet inom förhyrda eller ägda lokaler. Följande står att läsa i artikeltexten: Men det krävs grunder […]
 • Bikers är trötta på att fungera som Polisens Viagra!

  Definition av kriminell organisation och verksamhet Justitieminister Beatrice Ask säger i länkade radiointervju att det är inga problem med att avgränsa och/eller definiera de organisationer/föreningar som en lagstiftning som avser att förenkla vräkningar av mc-klubbar kommer att rikta sig emot!?? Med tanke på att all forskning och vetenskap liksom alla oberoende experter som inte är anställda eller […]
 • Payback Sverige: Det ska kosta att begå brott, Karlstads Kommun och Polisen!

     Kommunen köpte olagligt in fastigheten utefter polisens olaga direktiv! För vanliga medborgare säger lagen att det som inte uttryckligen är förbjudet är tillåtet. När det gäller myndigheter är förhållandet omvänt. Där gäller sitället att åtgärder och insatser uttryckligen medges i lagen är förbjudna. Saken regleras i grundlagen, regeringsformen 1:1, som säger att all offentlig verksamhet […]
 • SEGER för bikerkulturen, Payback Sverige och Hells Angels MC i mycket viktigt mc-klubbhusärende!

    Seger i principiellt mycket viktigt bikerkultursärende! I det principiellt mycket viktiga ärendet kring Karlstads Kommuns köp av den fastighet där Solstadens Motorsport AB hyr har nu såväl Hyresnämnden som en jurist på Fastighetsägarna bekräftat vad Payback Sverige hävdat nämligen att kommunen gjort ett juridiskt misstag vilket medför Karlstads Kommun nu är hyresvärd i 13 år framåt för Hells […]