Scanbikes Ledare om PAYBACK och ABATEs verksamhetsområden!

Nedanstående Ledare, från Scanbike nr 6 2011, publiceras efter erforderligt tillstånd från Scanbike. 

Ledare 

En ledare bör ju innehålla ett visst mått av nyheter – och att bikervärlden länge har varit utsatt för en systematisk förföljelse från myndigheter och medias sida är väl knappast någon nyhet. Nytt däremot är att aldrig har vår kultur samlat så starka krafter för att ge en resonabel bild av vår kultur. För ”motorburen ungdom”, som det så vackert kallades på den gamla goda tiden, finns det numera flera intresseföreningar.

ABATE har funnits ett bra tag och har ända sedan starten levt upp till sin egen föresats att rapportera och motverka fördomsfull nyhetsrapportering. Föreningen har också lyckts väl i föresatsen att som en politiskt aktiv, partipolitiskt obunden, organisation säkerställa hojåkarens rättigheter. ABATES uppgift är bland annat att motverka lagstiftning som begränsar vår valfrihet eftersom det är lättare att stoppa ett lagförslag än att få en lag upphävd. Man har också satt sig för att på alla sätt påverka kommuner, landsting och riksdag att stifta lagar som gynnar oss hojåkare.

Kort sagt, ABATE vill vara länken mellan hojåkare och stat, kommun och landsting, statliga verk, försäkringsbolag och andra organisationer vars verksamhet påverkar vårt gemensamma intresse.

Nyare på fronten är PAYBACK, en riksorganisation för hojåkares rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp som avser negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Målsättningen är att driva övergripande juridiska ärenden, alltså ärenden som har betydelse för de flesta inom kulturen eller när ett rättegångsutslag kan komma att skapa ett prejudikat som kan påverka alla klubbar eller klubbmedlemmar.

Men även PAYBACK bidrar till opinionsbildningen i form av politiska skrivelser samt att via olika medier ge vår kulturs motbild till förföljelser och negativ press. Kort sagt att via skrivelser eller andra medier informera om kulturens olika drivkrafter och mekanismer i avsikt att förändra och förbättra villkoren för klubbar och klubbmedlemmar.

Tyvärr händer det att det snackas skit även inom vår egen kultur. Ett klargörande kan därför vara på sin plats: Det råder ingen som helst konkurrens mellan PAYBACK och ABATE om någon nu skulle ha fått för sig det.

PAYBACK och ABATE är helt enkelt två olika organisationer som med olika medel och verktyg arbetar för hojkulturens bästa. Redan nu arbetar PAYBACK och ABATE i parallella banor med olika frågor och fokus. ABATE har fri tillgång till Nättidningen PAYBACK för att informera kring sin verksamhet eller för att uppmärksamma egna evenemang.

Och tro mig – det blir inte sämre soppa till hojen bara för att man är flera kockar!

Remember: Shiny Side Up – Rubber Side Down!
Hälsar Lazze X

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin