• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Restaurangchef: Det finns inget lagstöd för att förhindra en person från att bära ett visst klädesplagg!

Restaurangchef: Det finns inget lagstöd för att förhindra en person från att bära ett visst klädesplagg!

En biker fick följande svar på utefter vilka grunder en restaurangägare nekade honom att ha en skjorta med ett klubbemblem på skjortfickan efter att ha mejlat över ett informationsblad från Payback Sverige över rättsläget kring väst- och klädförbud:

Hej!

Återkopplar enligt önskemål gällande diskussionen om kläder med tryck  på.

Det är korrekt att yttrandefriheten är grundlagsskyddad. Så länge ens kläder/symboler/märken inte faller under brottet Hets mot folkgrupp, så finns det inte lagstöd att förhindra en person att bära ett visst klädesplagg. Dock gör vi en tolkning där vi som näringsidkare har rätt att välja vårt gäst klientel och sätta upp egna klädpolicys så länge vi  inte bryter mot BrB 16:8.

Vår klädpolicy i nattklubben är att vi inte tillåter några kläder med symboler, så länge det inte är klädmärket i sig som lyfts fram, och vi anser att det ser vårdat ut. Vi tillåter t ex. inte att våra gäster bär fotbollströjor eller motsvarande, undantag speciella event och arrangemang.

Vi följer sedan en tid tillbaka utvecklingen med Payback Sveriges anmälan till Europadomstolsnämnden gällande västförbudet på krogen samt övriga ärenden inom samma område. Fram tills vi får nya direktiv eller riktlinjer så följer vi vår nuvarande klädpolicy.

Xxx Xxx
Restaurangchef
Grands Restauranger

Slutsatser av yttrandet

Det intressanta i sammanhanget är att restaurangchefen medger att det saknas lagstöd för att förhindra personer att bära ett visst klädesplagg och yttrandefriheten är grundlagsskyddad. Han är alltså medveten om att restaurangen i princip bryter mot lagen genom att tillämpa ett klädförbud!

Nästa intressanta bit i sammanhanget är att han yttrar att de följer Payback Sveriges anmälan till Europadomstolen. En information som inte  framgick gick ur det översända informationsmaterialet vilket måste innebära att informationen om anmälan är väl spridd i krogbranschen.

Översänt Informationsblad (Fritt att använda)

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin