Allt Om Payback Sveriges presskonferens samt presentation av SOP-satsningen!

  media

OBS! Artikelinlägget kommer att updateras under tisdagen med foton samt eventuellt fler artikellänkar

 Payback Sverige bjöd under måndagen in till Presskonferens!

Payback Sverige bjöd under måndagen den 2 september in valda, seriösa media till presskonferens. De utvalda massmediaföretag som erhöll inbjudan var SVT, Sveriges Radio, Tidningarnas Telegrambyrå (TT) samt Värmlands Folkblad och NWT. De två sistnämnda för att de på ett sakligt och korrekt sätt skildrat det uppmärksammade ärendet kring mc-klubbsfastigheten i Karlstad.

TV 4 var ett av de mediaföretag som inte var inbjudna! De ringde dock själva och bad om att få komma till presskonferensen vilket vi under de förhållandena accepterade. De valde dock att på sedvanligt vis inte behandla saken korrekt och sakligt utan lät istället Lasse Wierup tala i egen ekonomisk sak för att underbygga den fantombild som Polisen och Wierup byggt upp kring mc-klubbarna och i sedvanlig ordning försöka misstänkliggöra Payback Sveriges arbete och verksamhet. Vi konstaterar blott att TV 4 och Lasse Wierup blir alltmer ensamma på sin kant med sina åsikter och påståenden som Wierup liksom polisen inte kan leda i några som helst bevis. Tragiskt och patetiskt!

Presskonferensen en succé!

Bikerkulturen är inte bortskämda med att media hörsammar en inbjudan och kommer på presskonferenser. Denna gång dök såväl Sveriges Radio som Svensk Televison som TT upp liksom Värmlandsmedia. NWT genomförde en telefonintervju liksom GP. I och med TT:s närvaro publicerade också näramst samtliga av landets tidningar deras inlägg i sak.

Närvarande från Payback Sverige sida var Peter Schjerva, ordförande, Vice ordförande advokat Ismo Salmi, advokat Anders Lindstrand samt Kassör Anna Nilsson.

Anledningen till Presskonferensen

Payback Sveriges kallade till presskonferens för att presentera organisationens särskilda satsning mot Systematiska och Organiserade Polisövergrepp, den så kallade SOP-satsningen.

Vi berättade om att satsningen kommer att innehålla en del avslöjande dokument vilka ingår i den mediala biten av den särskilda satsningen men att presskonferensen behandlade den juridiska biten av satsningen.

Stämmning genom bildande av ekonomiska föreningar

Under sommaren har det bildats fyra ekonomiska föreningar med olika klubbar som medlemmar i föreningarna. De ekonomiska föreningarna har valts att kallas United Bikers 1-4 Ekonomiska förening. Föreningarna har i sin tur anlitat Payback Sverige för att driva ärendena och Payback har gett uppdraget åt organisationens advokater Ismo Salmi och Anders Lindstrand att via stämningar ta ärendena till rätten. Payback Sverige kommer under dessa rättsförhandlingar att såsom bisittare agera juridiskt biträde och ämnesexpert.

Förfarandet är helt lagenligt och det finns även en cirka 30 år gammal, prejudicerande dom från Högsta Domstolen som fastslår detta faktum. Avsikten med de ekonomiska föreningarna är att de bär rättegångskostnaderna vid händelse att ärendena inte vinner de framgångar som den bevisning vi sitter på förväntas. Payback Sverige hotas därvid inte av konkurs och verksamhetsstopp vid förlust utan den tas i så fall av de separata föreningarna och inte heller av de medverkande klubbarna som är medlemmar i de ekonomiska föreningarna. Ett lika smart som snillrikt drag som möjliggör drivandet av stora övergripande fall framvöer för bikerkulturen.

Payback Sverige kommer vidare som ett led i satsningen även såsom juridiskt ombud att stämma Karlstad Kommun i ett separat ärende i en så kallad fastställelsetalan. En stämning som lämnas in under tisdagen den 3 september.

 Ärendepresentation:

Payback Sverige har funderat och kommit fram till att de fyra viktigaste sakerna för bikerkulturen att få prejudicerande utslag är följande företeelser.

1. Polisens tillslag/razzior mot mc-klubbar utan att brottsmisstanke föreligger
2. Polisens och myndigheternas användande av de lika felaktiga som ärekränkande begreppen ”kriminella mc-gäng”, ”kriminella nätverk” och ”kriminella mc-klubbar”.
3. Olaga och systematiska kontroller av mc-evenemangsdeltagare.
4. Kommun och Polisers agerande i avsikt att få bort mc-klubbar från mc-klubbslokaler.

Vi kommer därför att under hösten med slutdatum den 1 december lämna in fyra olika stämningar mot i första hand polismyndigheter, kommunföreträdare samt enskilda polismän i dessa ämnen. Vi upprätthåller mediaintresset genom att framöver presentera vart och ett ärende för sig under hösten och i samband med det också gå ut med exakt vilka polismyndigheter, enskilda polisanställda samt kommunala företrädare som kommer att stämmas i samband med de olika ärendena. Vi kommer vid de tillfällena också att offentliggöra vilka klubbar som är inblandade i de olika ärendena.

Varför så viktigt med prejudicerande beslut?

Genom denna konstruktion (ekonomiska föreningar) och genom att ärendena utgör stämningar vid domstolar kan vi komma att uppnå två ting.

1. I motsats till JO-beslut som oavsett hur många gånger polisen fälls ingenting medför då polisen struntar i vad JO beslutat och fortsätter med de olaga åtgärderna, kommer vi genom förfarandet att få prejudicerande domstolsbeslut på att polisens olika åtgärder är olagliga och därvid kunna sätta stopp för polismyndigheternas fortsatta arbete i de olika valda ämnena.

2. I varje enskilt ämne kommer vi att tvinga polisen till förhandlingsbordet då medlingssamtal är ett obligatoriskt förfarande vid alla stämmningar.

Ett urval av mediatäckningen från presskonferensen:

http://www.svt.se/nyhetsklipp/regionalt/vastnytt/article1434281.svt

http://www.svtplay.se/klipp/1434281/payback

http://norran.se/2013/09/inrikes/strid-om-ha-uppsagning-trappas-upp/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=strid-om-ha-uppsagning-trappas-upp

nwt

http://www.tv4.se/utvalda-nyhetsklipp/klipp/mc-klubbar-tar-till-juridiken-mot-myndigheterna-2434139

nwt2

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin