Sålunda talade Gud…- Del 3

Sålunda svarade då Gud folket. Inte genom tal men väl genom ett öppet brev. Ty hans underdåniga tjänare, som av vissa benämns journalistkollegor, vågade inte ansätta honom med frågor utan teg bara stilla och högg in Guds ord på stentavlor (läs: publicerade) så att orden skulle bevaras åt framtiden, andra till lärdom och hågkomst.

Skämt åsido, så gav idag Wierup och Fredrik Lundberg, chef för TV 4:s samhällsredaktion, sin syn på den 21-åriga mannes frånfälle. Den annars så mediakåta Wierup har ju annars hållit sig undan, inte för att han inte kunnat hittats av sina kollegor men för att han inte ville riskera att ansättas av svåra frågor kring det ödesdigra reportaget. Wierup som själv gärna i parti och minut anklagar alla han har fått order om att anklaga valde därför istället att brevledes yttra sig.

Att aldrig ta ansvar för sina handlingar

Brevet innehåller ingenting av väsentlighet utan för den som brukar höra på nyheterna eller läsa dagstidningar är närmast alla undanglidningar och bortförklaringar lätt igenkännliga. Ty den som läser med kritiska ögon igenkänner strax ett genomgående mönster. Och, vad är då mönstret? Att aldrig någonsin tillstå ett misstag och att aldrig någonsin ta ansvar för sina handlingar.

Nya och lägliga fakta

Två saker har efter att fallet börjat omskrivas som tyder ytterligare en parts inblandning i målet. Ett vittne har lika plötsligt som lägligt dykt upp på scenen och berättar med iver om att 21-åringen intagit tabletter i samband med en fest och polisens rättsmedicinska utredning väntas inte vara slutförd förrän under våren. Skall vi gissa att det blir när allt har lagt sig och folk glömt bort det inträffade?? Under tiden fortsätter Svensk Maffiaserien med all säkerhet som om ingenting har hänt med att svartmåla ännu fler människor offentligt.

Polisen skyddar sina investeringar

Polisen skyddar sina investeringar, samarbetspartners och megafoner. Så är det och det är heller inget nytt.  En rättsmedicinsk utredning är inledd och väntas vara slutförd först under våren. Och, det öppnas redan nu för att det kanske aldrig går att fastställa dödsorsaken – om det var medvetet självmord eller resultatet av en överdos.

I avvaktan kan vi endast konstatera att det inte finns några konkreta tecken på att 21-åringen valde att ta sitt eget liv – eller på ett samband med TV4:s publicering, skriver Wierup. För samvetets skull är det kanske bäst att uttrycka saken så men att förneka både det tidsmässiga sambandet mellan TV-reportaget och dödsfallet och i efterhand konstruera fram en från historiens början ny version av händelseförloppet luktar inte bara illa. DET STINKER!!!

Lägg ner Svensk Maffiafantasyn!

Och, så återstår ju den förargliga ”lilla” andra saken som inte heller journalistkollegorna vågat frågat Wierup om, och som alla parter hoppas redan glömts bort: Nämligen fallet med att Wierup använder sig av polisinformatörer som källor. Två sådana här katastrofer i samband med samma tv-serie har ju för all framtid totalt undergrävt både Wierups och Tv-seriens trovärdighet! Lägg ner Fantasyserien Svensk Maffia!

Wierups öppna brev

Wierups bruk av polisinformatörer

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin