• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Rikspolischefen råljuger! Bikerregistret finns och här är bevisen för att registreringen sker på olaglig grund och i samband med kontroller!

Rikspolischefen råljuger! Bikerregistret finns och här är bevisen för att registreringen sker på olaglig grund och i samband med kontroller!

 registrering2

registrering3

registrering5

 registrering6

registrering8

registrering9

registrering10

Rikspolichefen: Det finns inte några fler register!

Rikspolischefen uttalade sig under förra veckan enligt följande:  Han berättar att det inte finns några fler register. – Inga som bygger på enbart känsliga personuppgifter, säger Svenson.

Men då ljuger rikspolischefen 1!

Rikspolischefen för såväl justitieutskottet, den politiska eliten samt media bakom ljust då han ofentligt sitter och råljuger om registren över exempelvis bikerkulturen. Vi citerar följande från en artikel i Dagens Nyheter:

Registret med romer i Skåne är inte det enda exemplet på att polisen samlar in uppgifter om barn på ett otillåtet sätt. Efter att ha upptäckt såväl spädbarn som barn i förskoleåldern i register riktade Datainspektionen i november 2012 skarp kritik mot polisen.

Det var vid granskningar av kriminalunderrättelseverksamheten hos polismyndigheterna i Västmanland och Jämtland som Datainspektionen gjorde de här observationerna.

– Vi upptäckte ett flertal barn, både spädbarn och barn i förskoleåldern som uppenbart inte hade någon koppling till allvarlig brottslig verksamhet, säger juristen Nicklas Hjertonsson på Datainspektionen.

Man samlar på sig uppgifter som inte har den dignitet som krävs i kriminalunderrättelseverksamheten, säger Hjertonsson.

Icke-misstänkta kan få inkluderas i sådana spaningsregister men enbart om det finns någon annan tydlig koppling mellan dem och allvarlig brottslig verksamhet.

Rikspolischefen ljuger 2

Bikerregistret finns och innehåller just sådana känsliga uppgifter med registrering av anhöriga och barna som Rikspolichefen ljuger om i artikeln i Dagens Nyheter om att de inte existerar. Leif G W Persson berättade i TV om Bikerregistret enligt följande: Vi har en motsvarande sån där (apropå register kring romer) över landets mc-busar och det är också så att deras minderåriga barn har hamnat där. I den vidare konversationen framgår därefter att kravet är att det finns ett brott i botten som behöver utredas för att registreringen ska få ske. G W Persson berättade också om det utgör SUR-registrering, Särskild Undersökning/Utredning som görs i speciella arbetsfiler. Läs utdragen från polisdokumentet ovan där bikeregistret ska användas för att utreda

Och, en av undertecknarna av polisens taktikdokument Strategi mot 1 % mc-gäng var en viss Bengt Svensson som ljuger sig blå till media när han förnekar all kännedom om att det förekommer ytterligare register som upptar känsliga personuppgifter såsom OBIS – databas för särskild undersökning (SUR) precis vad G W Persson pratar om.

Rikspolischefen ljuger 3

Högsta Hönset och chefen för lögnfabriken Polisen ljuger också utefter vad som tydligt framkommer ur artikelns alla ovan scannade och beskärda delar ur polisdokumentet Strategi mot 1 %-mc-gäng, återigen dokumentet som har Bengt Svensson som en av undertecknarna. Läs igenom de scannade bitarna och säg sen att ni inte tror att polisen ägnar sig åt olaga och systematiska kontroller såväl som registrerföring utan att lagstöd förekommer i form av koppling till konkret brottslig gärning.

Länkar till citerade uttalanden:

http://www.dn.se/nyheter/sverige/utfragning-i-justitieutskottet-om-romregister/

http://www.dn.se/nyheter/sverige/barn-i-fler-polisregister/

Länk till G W Perssons uttalande:
http://www.payback.name/?p=11750

Länk till två artiklar bevisande Polisens olaga kontroller- och registreringar:
http://www.payback.name/?p=11723

http://www.payback.name/?p=11657

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin