• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Genmäle till SVT Aktuellt, Borås Tidning samt alla andra media som misstänkliggör och smutskastar bikers!

Genmäle till SVT Aktuellt, Borås Tidning samt alla andra media som misstänkliggör och smutskastar bikers!

Mediadrev för att smutskasta och misstänkliggöra bikerklubbar!

Återigen har media, sannolikt som vanlig på polisens direktiv, dragit igång en mediakampanj med enda syfte att demonisera och smutskasta olika mc-klubbar. Anledningen? Att polisen inte förmår stoppa gängskjutningar och gängkriminalitet och därför återigen måste skjuta fokuset till mc-klubbarna där de åtminstone med medias hjälp medialt kan framstå som framgångsrika om än inte via att visa några lagföringsresultat.

Vilka är det då som nu kör drevet. I vanlig ordning alla oseriösa kvällstidningarna, men då de ändå inte har förtroende ifrån mer än cirka 10 % av landets befolkning numer så kan ju just de lämnas därhän. Borås Tidning kör däremot en hel serie med reportage kring framförallt Hells Angels MC, Red Devils MC och andra supportklubbar.

Mediadrev om vad?

Ingenting nytt tyvärr och absolut ingenting med substans! Bara omtuggat bullshit såsom vad olika märken står för vilket vare sig vi, dom eller någon annan utanför Hells Angels MC har en aning om och därför är det enda media kan presentera nygamla polisfantasier om märkenas betydelse.

Kan ni inte verifiera uppgifter så var seriösa och låt bli och skriv!

Vad är det man brukar säga? Om man inte kan verifiera en sak från ett flertal källor varav minst två motsatta så ska det inte skrivas om överhuvudtaget om man ska syssla med seriös journalistik!!!

Lär av Payback! Kan vi inte hänvisa till fakta- eller forskning kring en sak så skriver vi inte alls! En regel alla landets journalister och mediaföretag borde anamma samt kopiera i sitt arbete!

Linköpingssprängningar

Payback har inte en aning om vem eller vilka som sprängt hyreshusen och då riktig journalism inte innefattar spekulationer och onödigt misstänkliggörande av oskyldiga så skriver vi självklart ingenting omkring det. Det är ju inte heller Paybacks sak då inga bikers har bevisats ha någonting med saken att göra.

Så fort det hände började dock spekulationerna och försökte vinklas till en påstådd pågående konflikt mellan två mc-relaterade konstellationer på grund av att det påstods finns en hyresgäst av flera hundra som hade koppling till en av konstellationerna. Vi kan slå vad om att det finns poliser, åklagare, frimurare, journalister, anställda på SVT, politiker och många, många fler sorters personer som bor i husen, men inte spekulerar ni kring dem? Varför inte? Å varför inte spekulera omkring ensamma gärningsmän? Breivik, var helt ensam exempelvis.

Att som SVT Aktuellt göra ett speciellt inslag kring mc-klubbar och vad dom hänt för över 25-30 år sedan och som helt saknar samband med dagens händelser är ju så lågt och så uselt att det saknar motstycke! Så mycket för Public Service oberoende! Den finns inte! Även de går i myndigheternas strypkoppel med el, kippande efter luft och rabblande ur gamla polisrapporter så de slipper få elstötar från det polishållna kopplet!

Vad som är välkända fakta inom all forskning kring bikers är dock att vid mc-konflikter så gör båda parter allt för att se till oskyldiga inte kommer till skada då en mc-konflikt just är mellan är två parter och inga andra! Sprängningen i Linköping är precis motsatt då den haft för avsikt att skada så mycket och så många som möjligt…

Länk till SVT Aktuellt

Det mesta tyder på absolut ingenting då inga som helst bevis föreligger för några misstankar som grundar sig på bevis!!

Ett flertal media har under de senaste dagarna publicerat ledare såväl som artiklar där olika journalister yttrar sig om att det mesta tyder på att “den organiserade brottsligheten” eller “att kriminella mc-gäng ligger bakom sprängdådet”. Låt oss vara ärliga och seriösa en stund och konstatera att polisen för tillfället inte har något som helst att gå på! För så är det! Vad tyder det mesta på då? Jo, det mesta tyder på att vi alla inte har någon som helst aning om vad eller vem som ligger bakom sprängdådet! För så är det oavsett vad media försöker antyda! Så cut the crap!

MC-klubbar sysslar överhuvudtaget inte med kriminell verksamhet! De är inte kriminella och de är inte gäng utan mc-klubbar!

Riktig fakta och forskning från Brå, SOU (Statens Offentliga Utredningar), Kriminologer, Sociologer och många fler  har gång efter annan fastslagit att mc-klubbarna inte är kriminella organisationer, utan den brottslighet som förekommer i mc-miljön utförs av enskilda medlemmar tillsammans med personer utanför mc-miljön! Klubbarna har varken planerat, beslutat eller får del av brottsutbytet.

Hur kan akademiskt utbildade journalister systematiskt påstå att mc-klubbarna då sysslar med olika former av kriminalitet? Hur klarade ni utbildningarna om ni inte överhuvudtaget kan ta till er vedertagen fakta och forskning utan bara vad polisen viskar i ert öra som helt saknar all form av belägg och bara utgör just påståenden utan värde??? Helt obegripligt och totalt uruselt!

Klicka här och Läs Payback Sveriges fakta – och forskningssamanställning kring bikerklubbar och bliv upplyst!

6000 bikers? Det är ren och skär fantasi!

En rapport som kom i höstas och uppmärksammades stort var en av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap finansierad rapport benämnd Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige.  Vad som inte alls framkommit i media efteråt och som SVT Aktuellts journalister inte heller verkar ha en aning om är att rapporten och dess projektledare och förstaförfattare anmälts av tre professorer vid polishögskolor för oredlighet vid forskning i 15 olika avsnitt!!! En mycket allvarlig anklagelse med tanke på både polisens och statens mycket nära inblandning i forskningen som författare och som finansiärer! I anmälan framkom också att forskarna ljugit kring just siffermaterialet som skulle kommit ifrån polisen. Polisen intygade att sådana uppgifter inte lämnats ut till forskarna… De anmälande professorerna anmärker att forskningsresultaten är förvrängda och felaktiga!

Payback har också räknat och redovisat att rapportens uppgifter kring bikers är helt felaktiga! Istället för 5 693 personer så finns det 3 265 personer inom bikermiljön. En skillnad på inte mindre än 2 428 personer av helt okänt ursprung med helt okänt brottsregister om de ens existerar som icke-bikers.

SVT säger också att under tiden polisen arbetat mot gängskjutningar har mc-klubbarna kunnat växa i skymundan!?? För det första har polisen aldrig gett upp mc-klubbarna! Kartläggning, spaning, olaga kontroller, husrannsakningar, fordonsgenomsökningar och olaga stoppande m.m. fortsätter dagligen under medias radar! Polisen arbetar betydligt mer mot bikers än mot gängen som skjuter oavsett vad de säger. Att bikerklubbarna blir fler är dock inte något som hotar samhället på något sätt. Det är inte bikers som skjuter! Det är inte bikers som våldtar! Det är inte bikers som rånar gamlingar eller ungar på stan.

Bikers blir man för att man älskar att köra hoj och för att man vill leva efter moral, etik, heder, lojalitet, brödraskap och sammanhållning! Värderingar som inte längre finns i det övriga samhället vilket inte minst dessa mediadrev mot oskyldiga bikers visar, eller hur?

Forskningsanmälan

Paybacks sammanställning av antalet bikers

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin