• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Rikskriminalen backar ytterligare om mc-klubbar i den Nationella Lägesbildsrapporten!

Rikskriminalen backar ytterligare om mc-klubbar i den Nationella Lägesbildsrapporten!

Payback Sverige har under de senaste åren fört en intensiv kampanj mot polisens uttalande om kriminella mc-klubbar. Vi har ävem vunnit direkta rättsfall där frågan varit avgörande och där Rikskriminalen skickat fram sin främsta så kallade mc-gängsexpert, Lars Öjelind, att föra polismyndigheternas talan.

Kampen har haft tre otvetydiga resultat:

1. Vi har vunnit rättsfallen och få fastslaget att det polisen anfört att mc-klubbar skulle vara kriminella organisationer saknat belägg varför uppgifterna också lämnats därhän.

2. Lars Öjelind uttalade i nedanstående länkade artikel: Inom polisen pratar vi enbart om kriminella individer i sammanslutningar.

3. I Rikskriminalens “Lägesbild av grov, organiserad brottslighet 2012” förekommer inte ett ord om mc-klubbar eller nämns någon mc-klubb vid namn vilke brukar vara flitigt förekommande inslag tidigare. Det pratas om självmarkerande gäng men mc-miljön lämnas fullständigt utanför.

Små steg åt rätt håll men ack så viktiga i kampen för att återupprätta bikerkulturens och bikerklubbarnas anseende såväl som status som varande icke-kriminell. NU gäller det bara att få media att hoppa på tåget och sluta använda begrepp som till och med polisen backat på.

Paybackinlägg om Öjelinds uttalande i rätten m.m:
http://www.payback.name/?p=8176

Artikel med Öjleinds uttalande om kriminella individer

Rikskriminalens lägesbild av grov, organiserad brottslighet 201
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Organiserad%20brottslighet/Polisens%20l%C3%A4gesbild%20av%20grov%20organiserad%20brottslighet%202012.pdf

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin