Fritt fram att betala medlemsavgift till Payback Sverige för 2013!

Då flera klubbar och enskilda personer inbetalt medlemsavgift och Premium-medlemskap för 2013 börjar vi nu istället att registrera alla inkommande avgifter såsom medlemsbetalning för 2013. Det innebär att det nu är fritt fram att betala medlemsavgift för 2013!

Medlemsavgifterna desamma för 2013

Medlemsavgifterna är desamma som för 2012 vilket innebär: 200 kr för enskild medlem, 1 000 kr för klubbar, personer eller företag, organisationer som vill bli premiummedlemmar för 2013 samt 600 kr för de klubbar som vill betala standardmedlemskap.  Och bankgironumret för inbetalning är som tidigare: 803-9851.

Medlemsmaterial för 2013 och Premiumsidan

Medlemsmaterial för 2013 kommer att börja skickas ut i samband med årsskiftet.

Premiumsupportsidan kommer att uppdateras kring den 1 december med de klubbar, personer eller företag, organisationer som inbetalt premiumsumman för 2013. Alla uppgifter gällande 2012 års inbetalningar kommer då att ersättas med uppgifterna gällande 2013. Om någon klubb inte önskar förekomma på Premiumsidan så skicka bara ett meddelande eller ange i samband med inbetalningen att ert stöd inte ska offentliggöras. Vi kommer då att ersätta namn och logga med texten: “Anonym”.

Medlemsavgift för 2013 = Tillträde till Payback Sveriges årsmöte 2013

Alla som inbetalar medlemsavgift för 2013 är också hjärtligt välkomna att bevista Payback Sveriges årsmöte som planeras äga rum i början på mars 2013. V kommer i samband med årsmötet självfallet att redogöra för verksamheten, arbetets omfattning och avge både en ekonomisk sammanställning och en fullständig verksamhetsberättelse. Det kommer även att ges möjlighet att ställa direkta frågor kring Payback Sveriges verksamhet och arbete i samband med årsmötet.

Detaljer kring årsmötet kommer att presenteras vid senare tillfälle.

Stöd Payback – Payback stödjer dig!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin