Replik till Mats Jonsson, Kriminalunderrättelsechefen i Dalarna!

Payback Sverige har gett replik till Mats Jonsson, Kriminalunderrättelsechef i Dalarna, på de vaga och svaga anklagelseakter han framför i Sveriges Radio rörande de internationella mc-klubbarnas verksamhet i allmänhet och i Dalarna i synnerhet. Repliken är publicerad som kommentar i samband med artikel och radioinslaget samt som pressmeddelande på MyNewsdesk.

Enprocentsbegreppet har ingenting med att stå utanför samhället eller med kriminalitet att göra.  Se vidare begreppsförklaring:

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/om-maerket-och-begreppet-onepercent-1-640519

Mats Jonsson har länge fört ett privat korståg gentemot bikerklubbarna och fortsätter oförtrutet på den inslagna vägen. Dock består hans anklagelseakt alltid av svepande och obevisade påståenden. Påståenden som han aldrig förmår bevisa är korrekta i sak.

Faktum är att Polismyndigheterna i Sverige inte har några som helst bevis för mc-klubbarnas kriminalitet vilket de också tvingats bekänna i direkta rättsförhandlingar. De stödjer sig enbart på vedertaget språkbruk, sedvanligt språkbruk, vad de valt att kalla mc-klubbarna samt vad de sorterar  in under grov, organiserad brottslighet m.m vilket självklart är ett helt oacceptabelt beteende!

Läs mer på: http://www.newsmill.se/artikel/2011/05/21/det-finns-inga-kriminella-mc-g-ng

Då Sveriges Radio är ett Public Serviceföretag med krav på allsidighet i sin nyhetsrapportering kräver Payback Sverige att även bikerkulturens sida av saken därför redovisas och får lika stort utrymme i ämnet.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin