• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Till Expressen och Lasse Wierup: Det är inte förbjudet att invitera bikers till bröllop!

Till Expressen och Lasse Wierup: Det är inte förbjudet att invitera bikers till bröllop!

 

Total nyhetstorka! Ingenting alls händer i Expressenvärlden!

Ute i världen händer absolut ingenting och i Sverige finns det inte heller någonting av intresse som hänt förutom det faktum att en mc-klubbsmedlem faktiskt bevistat ett bröllop. För hur ska man annars tolka det faktum att en av landets största tidningar kan ägna tre hela artiklar med att gå på djupet och kritiskt granska vilka personer som är inbjudna som gäster till ett bröllop. Frågor till advokat, polisen, andra bröllopsgäster med mera speglas i detta exempel på “utförlig och grävande journalistik”. Not!!

Är det mer allmänheten skiter i?

På vilket vis anser Expressen att de uppfyller de pressetiska reglerna för Press, Radio och TV:s paragraf 7 genom denna presentation och därpå följande demoniseringen av personer utefter att de inbjudits eller bevistat en väns bröllop?

Paragraf 7 säger; Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.

Utefter de pressetiska reglerna har Expressen självklart brutit mot reglerna då publiceringen grovt kränker privatlivets helgd. Varken brudparet eller gästerna är offentliga uppgifter så länge inte de inblandade själva offentliggör uppgifterna!

Det föreligger självklart inte heller något som helst allmänintresse att veta vilka som bevistar ett bröllop!

Det är inte förbjudet att bevista ett bröllop! Det är inte heller förbjudet att inbjuda bikers till bröllop!

Det är inte förbjudet att umgås med bikers eller att bjuda dem på bröllop! Ett faktum som Expressen inte tycks vara medveten om. För om man fyller upp tre hela artiklar med olika vinklingar av samma sak så måste det ju ligga ett brott bakom, eller? Så är det ju för seriösa tidningar men Expressen har såsom en kvällstidning inte tidigare tillhört kretsen som kan menas arbeta med seriös journalistik och än mindre sedan Lasse “Liten” Wierup knöts till tidningen som frilansjournalist. Tidningens kvalité tycks därefter befinna sig i fritt fall både vad gäller upplagestorlek och journalistisk kvalité!

Motiv för publiceringen

Lasse Wierups trovärdighet och journalistik angrips eller ifrågasätts från allt fler håll. I artikelserien om ingenting får därför Expressens frilansjournalist agera expert varvid frågor ställs till honom i artiklarna och han får möjlighet att besvara dessa. Att Expressen repriserar Wierups “meriter” vid tillfällena framstår som enda motivet till artiklarna. Att försöka återupbygga en karriär som befinner sig i ett parallellt fritt fall med tidningens eget. Det går helt enkelt inte att finna ett enda, annat motiv till denna onödiga artikelserie av noll intresse för allmänheten! Flänsrensjournalistik när den är som sämst.

Då det inte finns anledning att än mer, utan någon som helst anledning, sprida vidare information om de olika personernas identitet, då de ej är misstänkta för någon som helst brottslighet, länkar vi självklart inte till de undermåliga artiklarna i ärendet eller namnger personerna!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin