Presentation samt juridiskt material från Payback Sverige! Fritt att använda!

Annons.PDF

Payback Sverige har nu tagit fram ett relativt kortfattat material att använda för att presentera och informera allmänheten om vad Payback är, arbetar med och står för.

Payback har också sedan en längre tid tillbaka även tagit fram ett omfattande informationsmaterial kring bikerkulturen.

Materialet är helt fritt att använda för att informera kring och presentera vad Payback är inför släktingar, arbetskamrater, vänner eller bikers m.m.

Presentationsmaterial

Informationsmaterial

För bikers själva finns även två viktiga dokument att bära med sig och ha lätt åtkomliga vid kontrollsituationer. Även vad gäller detta materialet är det självklart bara att skriva ut och använda.

Legala och illegala polisåtgärder vid kontrollsammanhang

RättsPM om polisens möjligheter till ingripande

Polislagens paragrafer

Andra väsentliga dokument fria att använda:

Juridiken Omkring Serveringstillstånd!

Köp, hyr, belåna och försäkra fastigheter i enskild persons namn och ej i klubbens

Om husrannsakan, privat och offentlig tillställning samt Nödvärnsrätten!

Hur du skyddar din information

Stöd Payback – Payback stödjer dig!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin