Presentation av Payback Sveriges styrelse och organisation!

 Nu presenterar vi för första gången hela Payback Sveriges organisation. En så välavvägd mix av personer från olika sorters mc-klubbar, inklusive personer som ej är anslutna till någon klubb, att polis och media framöver kommer att få det väldigt arbetssamt att med någon form av trovärdighet i behåll, koppla eller stigmatisera Payback Sverige!


Personerna är i övrigt valda för att de kan göra jobbet vilket varit det viktigaste kriteriet!

Och, observera att Payback söker regionsombud i de ännu vakanta regionerna.

Payback Sverige

Peter Schjerva, ordförande och presstalesman
peter@payback.name

Vice ordförande: Tony Sparrenhoff, Vipers MC

Sekreterare: Bo Gillström

Kassör: Ulf Hoffbeck, Trollbikers MC

Ledamot och medlemsregistrator: John Hoffbeck, Trollbikers MC

Regionsombud

Region 9: Anonym

Region 10: Petter Carlzon, Ironhead MC

Region 11: Gustaf Högberg, Träsket MC

Observera att det finns inget hinder för att mer än ett regionsombud verkar inom samma
område då alla drivs av ett gemensamt intresse att jobba för Paybacks sak.

Se även: http://www.payback.name/?p=4787

Juridiska ärenden:

Anders Lindstrand
0730-31 15 00

Mats Olausson
0768-56 80 90
mats.olausson@persius.se

Michael Gajditza
Tel: 0761 – 69 84 00
ombudet@lawyer.com

Lars Lundgren & Co
Kontakt: Lars: 033 – 27 70 96

IT- & Säkerhetsfrågor:
Blue
securityhelp@nym.hush.com

Webbansvarig:
Anonym 1

Loggor, tryckmaterial m.m
Scrutten
scrutten@lostboysmc.se

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin