• Hemsida
 • >
 • Payback Sverige
 • >
 • Payback har konsulterat rättsspecialister för att stå väl rustade inför kommande förbudsförslag!

Payback har konsulterat rättsspecialister för att stå väl rustade inför kommande förbudsförslag!

 • av Peter Schjerva
 • 11 Månader sedan
 • 1528 Views
 • Kommentarer avstängda

Inför kommande förbud mot mc-klubbar enligt domstol eller via lag!

Inför ett kommande förbud, oavsett hur det kommer att utformas, så gäller det att vara förberedd och veta vilka alternativ som föreligger. Helt enkelt veta hur vi står och utefter vilka alternativ vi kan agera juridiskt.

Payback har konsulterat experter

Under sommaren har därmed en dialog inletts med olika experter bland annat en EU-rättsspecialist som vet hur vi kan agera emot EU-myndigheter och EU-domstolen men som även äger stor kunskap om rättsprocesserna kring domstolsbeslut och lagar som kan överklagas via förvaltningsrättsliga beslut alternativt överprövning av lagars giltighet enligt Regeringsformen. Vi har även haft kontakt med förvaltnings- och rätttsprocessuella experter och står väl rustade faktamässigt därmed!

God kunskap över alternativa juridiska vägar

Efter dialogen har vi väldigt god insikt om hur vi juridiskt kan agera för att bemöta ett förbud via antingen domstolsbeslut eller via lag å kunskap är makt! Då olika länder använt sig av olika former av lagar eller domstolsbeslut så måste vi veta hur vi ska agera utefter hur varje alternativ av ett kommande förbud kommer att gestalta sig.

Det finns ingen quickfix att motverka förbud! Det handlar om tids- och resurskrävande processer!

Oavsett hur ett förbudsalternativ kommer att utformas är dock vägen väldigt svår och snårig. Det finns igen quickfix att ogiltigförklara sådana förbud utan det kommer att krävas mycket energi, tid och resurser för att gå i land med uppgiften vilket också märks i de länder som infört förbud där arbetet pågår men ännu inte lyft.

För processerna att överklaga förbud är oerhört tidskrävande och resurskrävande. Men allt går! Allt är möjligt! Payback ger sig aldrig! We`ll stand the ground & We won´t back down!

[the_ad_placement id=”after-content”]

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin