• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisens åsiktsregistrering och trafikkaosskapande kontroll vid Payback-runet nu JO-anmäld!

Polisens åsiktsregistrering och trafikkaosskapande kontroll vid Payback-runet nu JO-anmäld!

Polisens trafikkaosskapande kontroll innehållande i första hand åsiktsregistrering av Payback Resistance runets deltagare samt brott mot yttrande, mötes- samt föreningsfriheten har nu anmälts till JO för prövning av legaliteten.

Kontrollen som ägde rum endast 1 km får mål företogs som klart framgår ur bildmaterialet längs en hårt trafikerad väg vilket fick till resusltat att en mängd farliga situationer genast uppstod. Kontrollen utgjorde inte heller någon fordons- eller nykterhetskontroll utan hade endast för avsikt att registrera deltagarnas namn, registreringsnummer samt klubbtillhörighet vilket saknar all form av lagstöd!

För att undvika dubbla roller i ärendet såsom att vara både anmälare, parten som utsatts samt även målsägare har vi för att äga större förtroende i sak denna gång anlitat en advokatbyrå att författa anmälan samt driva ärendet.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin