• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Om olika former av Anti-maffialagar samt om vilka de kan träffa juridiskt! Låt er aldrig luras – Förslagen siktar på mc-klubbsförbud!

Om olika former av Anti-maffialagar samt om vilka de kan träffa juridiskt! Låt er aldrig luras – Förslagen siktar på mc-klubbsförbud!

”Antimaffialagar” och politiker

Det har genom åren pratats om och öven lagts fram olika förslag om ”antimaffialagar” i avsikt att förbjuda så kallade kriminella organisationer. Men vem och vilka skulle egentligen sådana lagar träffa?

Politiker tycks ha för sig att sådana lagar skulle kunna förbjuda lösa sammanslutningar och konstellationer och olika former av löst sammansatta nätverk. Men hur skulle det egentligen gå till?

Den form av sammanslutningar som skjuter, spränger, bränner med mycket mera  på våra gator och torg är inte och kan heller inte anses vara juridiska personer och saknar därför juridisk rättskapacitet.

Då det är sammanslutningar som kan förbjudas vi här skildrar berör vi inte enskilda personer alls när och hur de erhåller rättskapacitet då de blott via ett förbud mot den förening de tillhör kan drabbas av förbud mot en sammanslutning.

Vad är då rättskapacitet och när erhåller en samamnslutning rättskapacitet?

Vi citerar direkt ur Wikipedia som har en väldigt bra definition över rättskapacitet för juridiska personer: Juridisk person är ett juridiskt begrepp för en sammanslutning, som har egen rättskapacitet, det vill säga kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. En juridisk person kan ingå avtal, äga tillgångar och ådra sig skulder. Den juridiska personen äger också uppträda som part i domstol.

Det typiska för en juridisk person är att den, precis som en fysisk person kan förvärva och äga tillgångar, ådra sig och vara betalningsansvarig för skulder och vara kärande eller svarande i rättegång. Källänk

När det kommer till olika former av bolag ex.vis erhålls rättskapacitet då bolaget bildas. När det gäller ideella föreningar som t.ex. mc-klubbar utgör så erhåller de juridisk rättskapacitet utefter följande enligt Skatteverket som är tillsynsmyndighet rörande ideella föreningar:  För att en förening ska anses som juridisk person ska den ha antagit stadgar och valt en styrelse som kan företräda föreningen mot tredje man. Stadgarna ska innehålla föreningens namn, ändamål och hur beslut i föreningens angelägenheter ska fattas… Enligt praxis utefter lagen om ekonomiska föreningar (det finns ingen lag omkring ideella föreningar) så fodras vidare minst tre medlemmar.
Källänk

Se även Högsta Domstolsbeslut

För ett förbud krävs att sammanslutningen utgör en juridiska person och äger rättskapacitet 

Det krävs således att en förening som ska kunna förbjudas i första hand har juridisk rättskapacitet och kan ställas inför domstol och därvid personer som kan företräda sammanslutningen. För att ha juridisk rättskapacitet fodras stadgar, styrelse, namn och ändamål. MC-klubbar uppfyller alla krav enligt ovan samt även vissa samman-slutningar som har namn, stadgar (regler för verksamheten) samt kriminalitet som idé och ändamål.

De som idag framförallt skjuter, spränger, bränner m.m. i Sverige har dock inget av detta och uppfyller inte kraven för att vare sig anses vara juridiska personer eller äga rättskapacitet. De uppfyller vidare inte heller den av polisen omhuldade och av alla andra myndigheter, forskare, forskningsinstitutioner helt underkända EU:s definition över organiserad brottslighet. LÄNK  då de helt enkelt inte uppfyller varaktighetskriteriet då de uppstår i en konstellation varefter de som medverkar byts i strid ström och de har dessutom vare sig namn, stadgar eller formell styrelse.

Gatu-/förortsgäng går helt enkelt inte att juridiskt definiera i en lagstiftning eller i domstolsbeslut då de inte är en grupp som verkar över tiden och heller inte har ett namn så det juridiskt går att identifiera och peka ut gruppen juridiskt.

Så vem avser då olika former av antimaffialagar egentligen?

Politiker må spela dumma och oskyldiga bäst de vill och påstå att de ska möta och stoppa kriminalitesvågen som drar över Sverige med allt fler och större vågor. De vet vem de vill åt men döljer det bakom snack om gängvåld och att de vill göra något åt detta. Av i artikeln uppräknade orsaker kan de aldrig komma åt de sammanslutningar de låtsas. Låtsas? Ja, alla partier har jurister till sitt förfogande eller som de anlitar så de är väldigt medvetna om de juridiska förutsättningar för lagförslag kring förbud.

Slutsats över vilka antimaffialagarna träffar och vilka som kan förbjudas enligt dessa lagar!

Alla former av antimaffialagar siktar och har alltid siktat på mc-klubbarna i första hand och kan i andra skedet också förbjuda några få namngivna sammanslutningar. Men, dessa lagar kommer aldrig åt de som skjuter, spränger, bränner m.m i Sverige!

För dessa nätverk som skjuter, spränger, bränner m.m kommer man inte åt då de ej har en organisation, namn eller en stadig medlemskår. Medlemmarna byts ut med korta mellanrum och hoppar emellan. Juridiskt helt omöjligt att definiera och fälla då de inte ens har rättskapacitet och utgör juridiska personer. Återstår således mc-klubbar och ett mycket litet fåtal andra som har namn. Så dessa lagförslag är riktade mot mc-klubbar.

Låt er inte luras av eventuella partisympatier ni hyser! (Partierna är lika goda kålsupare allihop). Läs ovanstående text noggrant och tänk, tänk och tänk igen!!

[the_ad_placement id=”after-content”]

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin