Paybacks grundare lämnar vid årsmötet 2023!

Jag, Peter Schjerva, kommer att lämna Payback Sverige vid årsmötet 2023. Jag uttalade tidigt att jag jobbar tills jag blir pensionär som vid tidpunkten var vid 65 års ålder. Jag kommer inte att inneha styrelsepost, vara generalsekreterare eller vara del i något aktivt administrativt arbete därefter. Arbetet är helt enkelt för betungande i min alltmer tilltagande ålder. Att lägga cirka 3 000 arbetstimmar om året, vilket Paybackarbetet kräver, är i längden ohållbart och 14 år vid rodret tar ut sin rätt. Det gör stor skillnad i det faktum att jag under 12 års tid idag har blivit äldre och fortsätter åldras. Det man orkar vid 51 års fungerar betydligt sämre 12-14 år senare Man åldras och orkar helt enkelt inte längre sådan arbetsmängd och bakomliggande sjukdomar gör inte saken bättre.

Då jag dock grundade Payback 2009 och har arbetat i 14 år 2023 med att leda den löpande verksamheten, skriva artiklar samt driva juridiska ärenden lämnar jag dock självklart inte bara Payback åt sitt öde. Jag kommer även framgent att finnas tillgänglig för styrelsen och ge råd m.m. utefter behov och önskemål. Payback är mitt livsverk och Payback kommer alltid att finnas i mitt hjärta och jag kommer att brinna lika mycket för Payback även om jag inte dagligen arbetar aktivt, för Payback längre.

Under min tid som ansvarig för Paybacks löpande verksamhet, artikelskrivande och juridiska arbete har vi lyckats väldigt väl med organisationens uppbyggnad. Nättidningen Payback har utformats. Vi har skapat själva strukturen och arbetsmodellen för organisationen. Format plattformar och databaser med fakta- och forskning kring bikerkulturen som möjliggör arbetet för lång tid framöver. Vi har tagit fram en bikerlagbok, byggt upp en stark ekonomi och varit juridiskt väldigt framgångsrika med en mängd vunna JO- och JK-ärenden samt förhindrat såväl nationella och kommunala västförbud både i krogmiljö och på allmän plats och mycket mera.

Bara i ett avseende har vi misslyckats – genom att inte förmå att skapa tillräckligt stor medlems-anslutning bland klubbarna. Ty för att vinna den mediala och juridiska kampen krävs att hela bikerkulturen står bakom sin fackförening och där är vi alls inte idag. Payback Sverige har under de senaste fem åren pendlat mellan 155 och 165 anslutna klubbar vilket är cirka 60 % av de möjliga medlemsklubbarna vilket är på tok för lite. Det krävs att 100 % av de klubbar som är möjliga medlemsklubbar står bakom Payback för att skapa den legitimitet mot myndigheter, media och politiker som krävs för att tas på allvar och bli en legitim motpart. Därför behöver också andra personer ta vid och föra arvet vidare. Komma med nya, fräscha idéer och arbetssätt, ta fram nya verktyg och metoder. Och ta det sista steget genom att kanske vara lite mindre old school biker, som undertecknad, och därigenom skapa förtroende där vi misslyckats under min ledning.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin