• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Om 2 mycket viktiga och kraftfulla medlemsverktyg som kan motverka och stoppa bikerförföljelsen!

Om 2 mycket viktiga och kraftfulla medlemsverktyg som kan motverka och stoppa bikerförföljelsen!

bikerlagboken2016halvbild

Payback har tagit fram flera verktyg för att hjälpa bikers

Payback Sverige har under åren tagit fram olika verktyg för att hjälpa bikers och bikerklubbarna. Vi ska här bara nämna några:

– Tre olika böcker för att illustrera och informera kring bikerkulturen
– Standardiserade anmälningsunderlag med fullmakt att insända till Payback när någon utsatts för negativ särbehandling
– Standardiserad Protokollbegäran att lämna till polisen i avsikt att få ut underlag över varför en polisinsats företagits.
– Samlingssidor med artiklar rörande Vittnesmål och ”Kriminella MC-gäng” för allmänhet, media, forskare, politiker med flera att ta del av.

Det finns dock två verktyg som är viktigare än alla andra då användandet kan ha en helt avgörande betydelse för bikerkulturens framtid om de används och sätts i bruk:

Lagboken

Lagbokens betydelse för framtiden kan inte överskattas. Bikerlagboken är den mest omfattande lagbok som någonsin tagits fram inom bikerkulturen. 60 olika företeelser som har med negativ särbehandling av bikers får en genomlysning vad avser rättsläge samt råd och tips om hur bikers kan bemöta de olika särbehandlingarna!

Alla bikers borde äga och använda denna lagbok samt läsa igenom och lära sig allt kring lagar och förordningar så att de också kan bemöta myndigheter på plats och ställe. För genom att tillägna sig kunskap gör man det väldigt svårt för myndigheter att fortsätta att trakassera och förfölja bikers då de varje gång kommer att få mothugg som bygger på faktisk kunskap.

Boken är 18 cm hög och 11 cm bred och ryms i en västinnerficka eller i bakfickan på ett par jeans. Den har såväl sökordsregister som innehållsförteckning så att man snabbt kan få fram aktuellt avsnitt!

Jourtelefon

Det andra mycket viktiga verktyg som Payback tagit fram för att direkt kunna hjälpa bikers och bikerklubbar på plats och ställe är Jourtelefonen som leder direkt till en advokat. Advokaten kan då direkt när något händer samtala med polisen rörande lagstöd för insatsen vilket direkt kommer att motverka såväl trakasserier som olaga masskontroller vid mc-event, enskilda kontroller utan anledning eller olaga husrannsakningar. Kort sagt allt som faller under negativ särbehandling!

Journumret är bemannat mellan 19-02 varje fredag och lördag!

Lägg in journumret i alla mobiler

Journumret får man som klubb eller enskild tillgång till via årets Medlems-/Välkomstbrev som medföljer medlemsmaterialet vid årets medlemsinbetalning. Det är ju här väldigt viktigt att dels enskilda medlemmar direkt lägger in journumret i mobilen och dels att den som öppnar posten inom klubben tillser att alla medlemmarna lägger in journumret i sina mobiler! Förslagsvis kan numret läggas in under rubriken Paybackjouren.

Använd numret

Det har funnits planer på att utöka journumret inom Payback så att det är bemannat under fler tider än under helgerna. Det har dock visat sig under första året att numret knappt använts alls!?

Styrelsen har därför bestämt att bordlägga frågan tills det visar sig att journumret börjat användas flitigt och därvid fått avsedd effekt! För Payback tror fortfarande att ett journummer som tvingar myndigheter att direkt vid ett övergrepp behöver argumentera och kunna besvara frågor från en advokat omkring lagstöd kommer att ha en väldigt stor preventiv effekt på all form av negativ särbehandling av bikers! Det blir ju en smula jobbigt för myndigheterna att fortsätta handla utan lagstöd…

So use it!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin