• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Korrekt information om rättsläget avseende västförbud i privat och offentlig miljö!

Korrekt information om rättsläget avseende västförbud i privat och offentlig miljö!

Västförbud i kommunal regi!

Felaktig information har på sistone spridits vad som avser västförbud i såväl offentlig som privat miljö varför Payback Sverige här vill ge bikervärlden den korrekta bilden över läget.

När det avser kommunala västförbud ska de enligt lag överklagas av en kommunmedborgare. Då Payback Sverige när västärendena aktualiserades inte var en bikerorganisation författade vi överklaganden och besvarade kommunernas yttrande i olika kommunmedborgares namn. Payback drev således ärendena!

Ärendena resulterade i åtta raka vinster varav två avkunnades i landets högsta rättsinstans i ärendena, Högsta Förvaltningsdomstolen, vilket innebär att domsluten har prejudicerande rättsverkan över hela Sverige och förhindrar uppkomsten av alla nya västförbud i kommunal regi.

I Luleå kommuns fall var västförbudet inte riktat mot krogmiljön utan avsåg:
‐i lokaler som ägs och hyrs ut av Luleå kommun ska hyrestagare och/eller gäster inte tillåtas bära kläder som visar tillhörighet till något gäng eller gruppering som är kopplad till kriminell
verksamhet. Detta för att skapa en trygg, säker och positiv miljö för gäster och anställda.
‐som förutsättning för att hyra lokal som ägs av Luleå kommun gäller vidare att hyresgästen och/eller arrangerande företags ledande personer inte är medlemmar i någon organisation som är kopplad till kriminell verksamhet.

Förbudet ifråga var alltså inte riktat mot krogmiljön utan hade som syfte att utestänga mc-västar från alla kommunala lokaler även exempelvis i hyreslägenheter eller trappuppgångar i kommunägda fastigheter eller i hockeyarenan m.m. Förbudet var således betydligt mer inskränkande än vad som framgått ur debatten. Förbudet avsåg även att alla individuella medlemmar, i vad kommunen definierar som en kriminell organisation, även skulle vara förbjudna att hyra kommunala lokaler såsom en lägenhet för boende i en kommunal fastighet eller en lokal för ett arrangemang.

Genom att beslutet undanröjdes och förklarades stå i strid med lagen förbjöds därmed kommunen att sätta planerna i verket.

Vad som i övrigt också skall betonas i frågan var att västförbuden var en del i en handlingsplan mot så kallad organiserad brottslighet och var ämnade att införas i blixtfart över hela landet utan utskiljning. En plan som bikervärlden och Payback Sverige således satte effektivt stopp för i och med domsluten!

Domsluten har således påverkat gällande rätt i det att de dels stoppat grava försämringar i vår rätt att bära väst och dels stoppat alla framtida förbud i kommunal regi! Och, då vi vann åtta raka rättsfall i frågan medförde det även att vi därefter vunnit betydligt större tyngd och trovärdighet i debatten och blivit tagna på allvar såsom en part som har kompetensen att vinna direkta rättsfall i olika ärenden av stor principiell betydelse för kulturen. Så, låt oss glädjas i detta och konstatera att västförbudsfrågorna har satt bikerkulturen på kartan och att Payback Sverige såsom organisation vunnit de största segrarna i svensk bikerkulturs organisationshistoria!

Västförbud i privat regi

Det är inte heller så som menats att det är fritt fram för kommunala bolag eller exempelvis krogar i privat regi att sätta egna regler avseende klädkod. Ej heller att Payback gör en egen tolkning eller att en lagstiftning ger stöd för privata näringsidkare eller kommunala bolag att införa klädförbud. Det ligger istället till enligt följande:

Payback Sverige polisanmälde två krogar, såsom juridiskt ombud för Outbreak MC, för att ha nekat västbärande personer inträde. Kammaråklagaren lade ner förundersökningen och avgav ett väldigt tydligt yttrande i ärendet. Han konstaterade att västförbud fastslagits stå i strid med yttrandefriheten via de ärenden som drivits avseende kommunala västförbud. (Även i detta fallet bildade alltså domstolsutslagen underlag för ett uttalande som aldrig annars kunnat komma till stånd).

Kammaråklagaren fastslog vidare att ett västförbud vare sig har stöd i lag eller är påbjudet i lag. Det finns således ingenting i lagen som tillåter införandet av ett västförbud eller en klädkod!

Kammaråklagaren fastslog slutligen att förbuden visst bryter mot yttrandefriheten, i såväl grundlag som Europakonventionen, men att sådana brott inte är straffbara då de inte är förbundna med straffsanktioner i Sverige.

Biverkningar av beslut

Ett annat fenomen är det faktum att genom att kommunalt beslutade förbud fastslagits vara olagliga har olika kommuner börjat manipulera sig runt grundlagen. De har helt enkelt flyttat ned besluten en nivå genom låta arrangerande kommunala bolag utfärda beslut om västförbud på exempelvis stadsfestivaler. Klädförbud fattade av kommunala bolag är beslut som enligt Förvaltningslag med flera lagar inte kan överklagas varför de är tillåtna fast de saknar lagstöd.

Polis och kommun utövar även påtryckningar genom hot om indragna serveringstillstånd mot privata krogägare och tvingar därvid krogarna att införa västförbud

Klädförbuden i privat regi såväl som i kommunala bolags regi har alltså fastslagits vara i strid med lagen men kan inte bestraffas enligt svensk lag vilket är anledningen till att Payback Sverige har anmält fallen till Europadomstolen utefter att det enligt Europakonventionens 13:e artikel därigenom saknas effektiva rättsliga medel i Sverige!

Så har vi då rett ut begreppen kring västförbud och så är således det korrekta rättsliga läget kring de olika formerna av klädkoder och västförbud.

Realterade artiklar:

http://www.abate.se/index.php/nyheter

http://www.payback.name/?p=5297 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin