• Payback Sveriges medlemsstöd – Samling av Dokument och Dialogstöd!

    En samling av Payback Sveriges olika dokument för medlems- och dialogstöd Standardiserad Protokollbegäran: http://www.payback.name/wp-content/uploads/protokollbeg%C3%A4ran.pdf Händelseanmälan och fullmaktsdokument: http://www.payback.name/wp-content/uploads/Kombinerad-H%C3%A4ndelseanm%C3%A4lan-och-Fullmakt.pdf Dialogstöd vid kontroller: http://www.payback.name/wp-content/uploads/illegalt.pdf Dialogstöd västförbud: http://www.payback.name/wp-content/uploads/v%C3%A4stf%C3%B6rbudsr%C3%A4ttsl%C3%A4get.pdf Laminerad Polislag 27 kostar 10 kr styck. Sätt in pengarna på Paybacks konto 803-9851, skriv pl 27, antal samt er adress: http://www.payback.name/?p=15165 Klubbskylt: http://www.payback.name/wp-content/uploads/klubbskylta4pdf.pdf Laginfo om aktuella Polislagsparagrafer: http://www.payback.name/wp-content/uploads/polislag.pdf Allmän information kring […]
  • Paybacks fria ”Informationsmaterial kring bikerkulturen” nu uppdaterat!

    Payback Sverige har sammanställt ett stort ”Informationsmaterial kring bikerkulturen” som består av nio olika artiklar. Materialet har tidigare skickats till Justitieutskottets och Riksdagens samtliga ledamöter. Materialet är fritt att använda och länka till då syftet är att ge allmänhet och media tillgång till korrekt information. Direktlänken till materialet är: http://www.payback.name/wp-content/uploads/paybackinformationsmaterial.pdf Informationsmaterialet har liksom klubbskylten, som […]
  • På begäran: Payback-Klubbskylt!

    Då det inkommit förfrågningar så har vi nu tagit fram en klubbskylt för användning på klubbhus över landet. Filen är i pdf-format vilket innebär att det går att välja utskriftsformat själv. Kvalitén försämras inte vid val av större storlek. Vid utskrift i större format gå till en firma av typen ”Arkitektkopia” som även kan vara […]