• Payback Sveriges medlemsstöd – Samling av Dokument och Dialogstöd!

    En samling av Payback Sveriges olika dokument för medlems- och dialogstöd Standardiserad Protokollbegäran: http://www.payback.name/wp-content/uploads/protokollbeg%C3%A4ran.pdf Händelseanmälan och fullmaktsdokument: http://www.payback.name/wp-content/uploads/Kombinerad-H%C3%A4ndelseanm%C3%A4lan-och-Fullmakt.pdf Dialogstöd vid kontroller: http://www.payback.name/wp-content/uploads/illegalt.pdf Dialogstöd västförbud: http://www.payback.name/wp-content/uploads/v%C3%A4stf%C3%B6rbudsr%C3%A4ttsl%C3%A4get.pdf Laminerad Polislag 27 kostar 10 kr styck. Sätt in pengarna på Paybacks konto 803-9851, skriv pl 27, antal samt er adress: http://www.payback.name/?p=15165 Klubbskylt: http://www.payback.name/wp-content/uploads/klubbskylta4pdf.pdf Laginfo om aktuella Polislagsparagrafer: http://www.payback.name/wp-content/uploads/polislag.pdf Allmän information kring […]
  • Polislag 27 i laminerat fickformat! Komplement till Protokollbegäran!

            Polislag 27 i fickformat Nu kan Payback Sverige erbjuda er Polislag 27, laminerat i fickformat. På baksidan står regler angående fotografering/filmning. Polislag 27 kostar 10 kr styck. Sätt in pengarna på Paybacks konto 803-9851, skriv pl 27, antal och er adress. Dialogstöd Polislag 27 kan sägas fungera såsom ett dialogstöd mot polisen […]