Bevisen för polisens olaga (åsikts)registrering av bikers!

mckontroll

PatrullHandbokBikers-21

 

 

PatrullHandbokBikers-18

PatrullHandbokBikers-20

Polisen lögnfabrik jobbar för högtryck!

Dagens Nyheter har under måndagen örtjänstfullt avslöjat att Polisen systematiskt kartlagt och registrerar romer utan brottsmisstanke samt att polisen använt sig av analys- och visualiseringsmjukvaran Analyst Notebook. Programmet kan snabbt koppla ihop olika typer av data, identifiera nyckelpersoner, händelser, mönster och trender. Priset på en licens som flera kan använda är 120 000 kronor och används av underrättelsetjänster runt om i världen.

Polisens olika historier har skiftat under dagen såsom brukligt är när myndigheten försöker ljuga sig fria. Dock kan knappast någon tänkande människa vid detta tillfälle tro ett ord som sägs. Det är uppenbart att polisen ljuger!

Upprördheten återigen stor när polisen registrerar etnicitet precis som tidigare vid kontroller

Liksom tidigare under 2013 när polisen beslogs med att systematiskt kontrollera papperslösa invandrare utan att erforderligt lagstöd existerade för att stoppa personerna är upprördheten på mycket goda grunder stor.

Vad media och experter dock glömmer, liksom förra gången, är att bikers systematiskt registrerats under mer än 20 år! Vi pratar då inte om registrering i misstankeregister utan enbart och uteslutande på grund av tillhörighet till en helt laglig subkultur! I registren rörande bikers finns närmast samtliga personer inom bikerkulturen som bevistar mc-evenemang eller tillhör någon klubb samt deras flickvänner, fruar, sambor och barn.

Payback Sverige har ett flertal gånger skrivit om saken men ingen media har varit intresserad att skildra denna olaga registrering trots att den är lika olaglig som att registrera romer!!

Fyra dokument som visar sanningshalten i polisens totalregistrering av bikerkulturen!

Vi har ovan publicerat fyra olika bilder över dokument som ensamma eller tillsammans bevisar att polisen olaga både kontrollerar och registrerar bikers.

Bild 1 visar ett formulär där det framgår att polisen registrerar namn, adress, telefonnummer, personnummer, hojmärke, registreringsnummer, klubbnamn, klubbstatus samt vad som står på ryggmärkena. Dessa uppgifter registreras regelbundet på varje deltagare på mc-fester eller vid kontroller på vägarna. Inte för att brottsmisstankar föreligger utan för att systematiskt registrera bikers!

Bild 2 I skriften från polisens fälthandbok framgår tydligt att de nordiska länderna samarbetar och använder sig av samma material och formulär.

Bild 3 Visar att polisen har formulär för att registrera såväl förare samt passagerare i bil samt för att registrera och kontrollera samtliga vid kontrolltillfällen.

Bild 4 Visar vilka uppgifter polisen olagligen registrerar kring bikers. Uppgifter som är olagliga till sin natur att insamla och som ej insamlas utefter att någon är brottsmisstänkt.

Uppgfterna polisen eftersöker är exempelvis avdelningstillhörighet, klubbstatus, västmärken, tatueringar, adress och passagerarnas relation till förare.

Polisen uppmanar även sina anställda att fotografera eller filma de registrerade trots att sådana åtgärder är förbjudna om inte personen frivilligt givit medtycke.

Registrering utefter subkulturstillhörighet är olaglig åsiktsregistrering oavsett vem som utsätts!

Att registrera personer enbart utefter tillhörighet till en subkultur, eller för att personer bevistar mc-evenemang, är och förblir i högsta grad olagligt vare det bikers, romer, papperslösa eller exempelvis vänster- eller högerextremister. Det utgör olaga åsiktsregistrering och är enligt lag förbjudet!

Fråga till media: Ni har härovan delgivits klara bevis för att polisen olagligt registrerar och kontrollrerar bikers på samma vis som gäller romer och papperslösa. Ni har nu en möjlighet att stå upp för medborgarnas lika fri- och rättigheter genom att skriva om saken, granska och utreda polisens registrering och kontroller av bikers. Står ni upp för allas rättigheter eller rör er omsorg bara utvalda grupper och resten struntar ni blankt i, eller? För isåfall är det inte fråga om rättspatos utan rent hyckleri!

Länk till Dagens Nyheters artiklar:

http://www.dn.se/nyheter/sverige/over-tusen-barn-med-i-olaglig-kartlaggning/

http://www.dn.se/nyheter/sverige/avancerad-mjukvara-driver-polisens-register/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin