Payback Sverige kräver genmäle alternativt rättelse på TV 4!

payback_Support12_v3

Payback Sverige är en oberoende riksorganisation för bikers rättigheter avseende alla former av negativ särbehandling av enskilda bikers eller bikerklubbar. Då Lasse Wierup i ett nyhetsinslag under måndagen på TV 4 undvek att kommentera saken i fokus och bara framsade påståenden som ej har med verkligheten att göra har nu följande brev mejlats till TV 4.

Payback Sverige står självklart upp för Hells Angels MC:s lagstadgade rättigheter liksom vi står upp för alla andra mc-klubbar. Men Payback är en fristående och oberoende riksorganisation som samarbetar med en mängd mc-klubbar men som ej är styrda av någon!

Brevet till TV 4

I TV4:s nyhetsinslag den 2 september 2013, kl 19.49 redogjorde journalisten för att TV4:s egen anställde journalist Lasse Wierup ansåg att PayBack Sverige – där jag är vice ordförande – skulle vara tätt knutet till Hells Angels.

Eftersom jag anser att uppgiften utgör grovt förtal mot mig, och är ägnad att skada mig respektive den ideella föreningen PayBack Sverige, ber jag Er vördsammast att omgående dementera uppgifterna i motsvarande nyhetsprogram, alternativt bereda mig möjlighet för ett genmäle.

Skulle det emellertid föreligga konkreta omständigheter utvisande att uttalandena var korrekta, emotser jag självfallet uppgift därom.

Jag emotser Ert återkommande snarast, dock senast 2013-09-09, vid äventyr av omedelbara rättsliga åtgärder utan ytterligare förvarning.

Med vänlig hälsning

Ismo Salmi

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin