• Hemsida
 • >
 • stämmer karlstads kommun
 • Veckorapport och kommentar över framgångsveckan som gått!

    Ovanlig situation – Medialt genombrott! Payback Sverige har tidigare förekommit i media med jämna mellanrum via tv-framträdanden, radioprogram, debattartiklar i stora tidningar i pappersformat eller på nätet samt på sistone via fallet med klubbhuslokalen i Karlstad. Dock överträffar nog inget den senaste veckan som vi kan kategorisera som ett klart medialt genombrott för Payback […]
 • Payback Sverige och Solstadens Motorsport stämmde Karlstads Kommun!

  Under tisdagen lämnade Payback Sveriges vice ordförande. advokat Ismo Salmi på uppdrag av Solstadens Motorsport AB in en stämning mot Karlstads Kommun. Stämningen utgör en så kallad fastställelsetalan. Anledningen till detta drastiska steg är att Karlstads Kommun vägrar erkänna begånget fel i och med att kommunen missat att göra ett hänvisningstillägg enligt Jordabalken 12:58 vilket lagen […]
 • Solstadens Motorsport och Payback Sverige stämmer Karlstads Kommun!

  Med en dåres envishet vidhåller Karlstad kommun att de är ofelbara och ej begått något misstag! I ärendet kring Karlstads kommuns köp av en mc-klubbsfastighet via exekutiv auktion, därtill tvingade av Polisen, fortsätter idag cirkusen. Trots att experter för såväl Fastighetsägarna och hyresnämnden uttalat att uppsägningen är ogiltig på grund av att kommunen missat att […]