• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Skandalfilm 2 om polisen! Är det sån här journalistik ni vill se på Payback framöver? Sluta publicera artiklar utan nyhetsvärde om bikers!

Skandalfilm 2 om polisen! Är det sån här journalistik ni vill se på Payback framöver? Sluta publicera artiklar utan nyhetsvärde om bikers!

Tre ordningspoliser från Norrköping!

I ovanstående film medverkar tre ordningspoliser från Norrköping som arbetar mot mc-klubbar. Se dessa ”moraliska föredömen” inom Norrköpingspolisen: Horst Lederbaum, Robert Larsen och Benjamin Prom!

Publiceringsmotiv

Polisen har alltför länge försett olika tidningar med bilder och personliga uppgifter kring bikers som sedan slagits upp stort i oseriös press. Vi vill med dessa publiceringar påvisa att vi nu har fått nog och tröttnat på denna typ av publiceringar kring bikers där enda syftet är misstänkligörande på grund av laglig föreningstillhörighet.

För uppgifter har länge publicerats över bikers med bild, brottsregister, inkomstuppgifter, adresser, föreningstillhörigheter, fordonsinnehav, skulder m.m. Dessa uppgifter saknar all form av allmänintresse och även all form av berättigande, både etiskt, nyhetsmässigt och vad avser allmänintresse!

Ska vi byta bilder i media eller ägna oss åt journalistik framöver?

Bikerkulturen skulle självklart kunna iscensätta samma sorts publiceringar kring olika myndighetspersoners namn, adresser, inkomstuppgifter. fordon, skulder m.m. Dessa två publiceringar är bara publicerade som exempel och ej som en fortgående serie. Därav valet av två tidigare publicerade filmsekvenser.

Bikerkulturens publiceringar skulle ha exakt samma berättigande som publiceringsuppgifter kring bikers. Det vill säga – inget som helst berättigande!! Sådana puliceringar skulle inte heller vara olagliga då Payback äger utgivningsbevis och därvid samma rättsliga möjligheter att publicera personuppgifter omkring myndighetspersoner. Men liksom i fallen med medias bikerpubliceringar skulle publiceringarna självklart då vara djupt felaktiga och oetiska!

Sluta publicera uppgifter om bikers på grund av föreningstillhörighet!

Varför skriver vi då om detta? Ja, inte för att på något vis framställa någon form av hot så försök inte heller omtransformera texten till att utgöra ett hot, för så är inte fallet. Nej, vi skriver om det för att vi helt enkelt tröttnat på alla irrelevanta publiceringar kring bikers och bikerklubbar när inget som helst nyhetsvärde föreligger i artiklarna. Vi skriver om det för att informera om att vi på ett väldigt enkelt sätt skulle kunna iscensätta liknande former av publiceringar kring våra motparter om vi sänkte oss till er nivå, lämnade all empati och moral därhän, och ville utöva någon sorts medial öga–för-öga taktik. En skrivelse i informativt syfte således och inte för någonting annat!

Vi uppmanar istället alla Sveriges media att genast upphöra med publiceringar kring bikers på grundval av bikertillhörighet. Dessa publiceringar är fel! De saknar nyhetsvärde och det finns inget som helst motiv till sådana publiceringar förutom en form av okontrollerat hat mot det annorlunda i allmänhet, representerade av bikers!

Låt oss sätta punkt för oseriös, smutskastande journalistik och återvända till journalistikens huvuduppgift – grävande och granskande verksamhet byggd på fakta!

Se även skandalfilmen om Nova-gruppen i Stockholm:
http://www.payback.name/?p=13772

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin