Payback Resistance Run blir ett årligt run!

På mångas begäran, efter årets succé, har Warriors MC och Payback Sverige nu överenskommit om att permanenta Payback Resistance Run och avhålla runet vid samma tid och på samma plats framöver.

Payback Resistance Run hos Warriors MC blir därmed det årliga officiella Payback Runet. Orsaken att Payback Resistance Run permanentas till att arrangeras hos Warriors MC i augusti framöver är att detta ska vara Payback Sveriges Nationella Run och att det igenom kontinuiteten i tid och plats ges möjlighet att växa och för att klubbar såväl som enskilda bikers i förväg ska kunna planera in deltagandet och egna arrangemang utefter. Så planera redan nu in Payback Resistance Run den 17 augusti 2013!

Payback Sverige är självklart väldigt tacksamma om fler klubbar eller regioner väljer att arrangera ett Payback Run. Dessa run kommer dock inte att heta Resistance Run vilket vi förbehåler det nationella runet utan istället exempelvis Payback South Run och liknande. Vid intresse kontakta oss i första skedet per mejl: peter@payback.name och informera om tankarna kring ett run.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin