• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisen har fällts sju gånger för olaga filmning men har ändå inte fattat att det är förbjudet!!???

Polisen har fällts sju gånger för olaga filmning men har ändå inte fattat att det är förbjudet!!???

WeAreJustice_80mm.PDF

Polisen tror att det är lagligt att filma så fort de har ett syfte!??

Polisen har skaffat sig kameror som filmar och som kan fästas på kläder. De har ju i och för sig haft sådana ett par år men nu lanseras de som en nyhet i en GP-artikel.

Polisen menar att så fort filmningen har ett syfte så har de rätt att filma. Polisen; Niklas Norin, menar i artikeln tydligen att de helt och hållet själva bestämmer när de kan filma: När vi slår på dem kan det handla om allt i från att man ska göra ett ingripande eller är på väg ut på en utryckning… Så fort det finns ett syfte kan man slå på kameran. Så länge vi har ett syfte med att filma, som att säkra bevis eller för underrättelsebaser då kan vi alltid filma…Skulle man stå framför en polis så ser man sig själv i kameran, det är klart att det har ju en brottsdämpande effekt.

Rättsläget gällande filmning

Polisen har kritiserats av JO och JK i sju olika ärenden erhållit kritik för att utan lagstöd, det vill säga olagligt, ha fotograferat/filmat personer ur framförallt bikerkulturen. JO och JK, har bedömt att polisen inte utan uttryckligt lagstöd får fotografera enskild med tvång eller annars mot dennes vilja. JO och JK-besluten ifråga har ämbetsberättelseplats alternativt diarienummer: JO 1999/2000 s. 91, JO 2004/05 s. 98 och JO dnr 2366-2007 samt JK dnr 1002-00, JO 3445-2011, JO 3446-2011 samt JO 586-2012.

Undantag

Det enda undantag som finns där polisen har rätt att fotografera/filma där det inte krävs samtycke från den fotograferade är när en person är anhållen eller häktad:

Rättegångsbalken 28:14 säger: Av den som är anhållen eller häktad må fotografi och fingeravtryck tagas; han vare ock underkastad annan dylik åtgärd. Vad nu sagts gälle ock annan, om det erfordras för vinnande av utredning om brott, varå fängelse kan följa.

I Förordning 1992:824 fastslås följande om fotografering i 2:a paragrafen:

Fingeravtryck och fotografi skall, med stöd av föreskrifterna i Rättegångsbalken 28:14  tas av den som har:

– häktats som misstänkt för brott,

-anhållits som misstänkt för brott, om den anhållne är okänd och undandrar sig att uppge namn, hemvist eller födelsetid eller lämnar uppgifter om dessa förhållanden som kan antas vara osanna,

– anhållits som misstänkt för brott, om fingeravtryck eller fotografi kan behövas för att utreda om den anhållne har begått brottet eller något annat brott eller annars för att få till stånd erforderlig utredning eller om den anhållne anses farlig för den allmänna säkerheten eller laglydnaden.

Slutsats

Således äger polisen rätt att fotografera/filma om person är anhållen eller häktad och inte i några andra fall då det i andra fall saknas nödvändigt, positivt lagstöd varför polisåtgärden är att betrakta såsom en tvångsåtgärd.

Att som i refererad artikel hänvisa till utryckning, i förebyggande syften när folk står framför dem, för att avvärja kommande hot eller liknande ger inte polisen något som helst lagstöd för att filma personer.

Är detta verkligen så svårt för polisen att förstå? Även en treåring borde förstå efter att ha blivit tillsagd sju olika gånger att någonting är fel, eller?

Relaterad artikel: https://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.3042766-polisens-nya-grepp-filmar-med-kroppsburna-kameror

Paybacks Lagbok Om filmning och fotograferinghttp://www.payback.name/?p=16770 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin