Payback Norden behöver hjälp från den nordiska bikermiljön!

Gemensamt nordiskt ärende

Payback Norden kommer, som offentliggjordes via gårdagens publicering av den nordiska bikerkalendern, att driva ett mycket stort, gemensamt, övergripande ärende i avsikt att sätta stopp för alla vidare rättsvidriga övergrepp riktade mot bikerklubbarna eller enskilda bikers i norden.

Payback behöver er hjälp!

För att kunna driva ärendet behöver vi dock hjälp. Hjälp från alla bikers och bikerklubbar ute i Norden. Vi kan driva och iscensätta ärendet men vi behöver bikerrörelsens hjälp med dokumentation rörande övergreppen. Tillsammans kan vi sätta stopp för förföljelserna mot kulturen men då måste vi också alla hjälpas åt!  Så, hjälp Payback hjälpa bikerkulturen i Norden!

Vi behöver vittnesmål och dokumentation

Därför önskar vi få in så mycket dokumentation (anmälningar, skriftliga vittnesmål, foton, filmsekvenser, dokument) som möjligt på bland andra följande områden:

– Systematiska kontroller som sker i samband med mc-evenemang. Dokumentation över alla delar av kontrollerna. Filmer, foton, skriftliga anmälningar
– Västförbud på krogar eller andra former av lokaler som bikers utestängs ifrån.
– Skyltförbud för mc-klubbsskyltar
– Husrannsakningar utan grund och förödelsen efteråt.
– Polisens kontakter med arbetsgivare i syfte att smutskasta den anställde.
– Polisens påtryckningar mot fastighetsägare i avsikt att kasta ut klubbarna på gatan.
– Samverkansavtal och Handlingsplaner riktade mot bikerklubbarna.
– Samt alla andra åtgärder som vidtas mot klubbar eller enskilda bikers som utgör förföljelser, trakasseringar m.m

Mängden dokumentation avgörande för ärendets framgång

Det finns säkert fler övertramp och områden än de som pekas ut här ovan som kan vara värdefulla i sammanhanget. För alla anmälningar är värdefulla i sammanhanget! Det är mängden av dokumentation som kommer att vara helt avgörande för ärendets framgång! Vi pratar då inte bara om antalet utan även om att det kommer in dokumentation på så många områden som möjligt!

Vanliga skrivelser eller färdiga anmälningsblanketter

Och, observera att det är inte  nödvändigt att dokumentera med film eller foton. Vanliga, skriftliga anmälningar duger bra!

Till hjälp finns en del färdiga blanketter, avseende Norge och Sverige, vilka länkas till i slutet av inlägget.

För er som inte har några färdiga blanketter rörande de rättsliga övertramp ni utsatts för: Skriv bara en redogörelse med enkla ord för vad som hände, när och var det hände och vem som företog åtgärden mot er. Det behöver inte göras mer eller svårare. Det är själva vittnesmålet om vad som inträffat som är det viktiga!

Skicka allt material till de nationella Payback-organisationerna

Skicka allt material till Paybacks olika nationella adresser så  samlar och sätter de nordiska Payback-organisationerna ihop skrivelserna och driver det särskilda ärendet så fort materialet är tillräckligt stort i antal och brett avseende områden. Med reservationen att ärendet först kommer att presenteras för nordiska pressrepresentanter i samband med Paybacks utlysta presskonferens den 21 september 2011.

Blanketter och adresser

Blanketter:

Sverige:

Här förekommer även ett speciellt informationsdokument avseende rättsläget vad gäller ”västförbud” i Sverige. Avsikten är att framvisa detta dokument för ägarna till krogarna före avvisning.

Informationsdokument att förevisa för krogägare i samband med avvisningsförsök från krogen

Anmälan1, västförbud
Allmän anmälan

Worddokument-västförbud

Worddokument-allmän anmälan

Norge:

Vestnekt
Tilfeldig id-kontroll
l

Danmark:

Klageformular

Adresser:

Payback Sverige
c/o Schjerva
Kommendantsvägen 38
291 36 Kristianstad
peter@payback.name

Payback Norge
93 Bekkelagshögda
1109 Oslo
atljoer@online.no

Payback Danmark
Gitte Jakobsen
paybackdenmark@hushmail.com

Payback Finland
Mika Vesanen
paybackfinland@hushmail.com

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin