Svensk Maffia bet sig duktigt i svansen!

Att bita sig själv i svansen 

Payback har alltsedan Svensk Maffia-programmet del 3 haft helt fantastiska läsarsiffror och en mängd personer utanför bikerkretsarna har mejlat, visat stort intresse kring arbetet och ställt konkreta frågor omkring olika artiklar. Även inifrån bikerkulturen har en massa personer hört av sig och varit glada för att kulturens representanter äntligen fått komma till tals i TV och ge sin syn på sakernas förhållande. Närmast samtliga kontakter har varit väldigt positiva och ansett att vi stått upp för bikerkulturens värderingar samt vårt förhållningssätt. Endast två, okända personer har varit negativt inställda!

Vad kan man då dra för slutsatser utefter dessa reaktioner från allmänhet och bikerkulturen? Jo, att det strålkastarljus Wierup, Kask, Strix Television och TV 4 riktade mot Frihetspartiet och Paybacks verksamhet gjorde att övergreppen mot bikerkulturen kom i fokus. De oerhörda mängderna läsare av exempelvis Paybacks pressmeddelanden på MyNewsdesk.com och kring Paybacks egna skrivelser på Nättidningen Payback hade varit fullkomligt omöjliga att uppnå förutan Svensk Maffia-sändningen av det förvisso avtalsstridiga Svensk Maffia-programmet.

En fortsättning kring avtalsbrottet kommer att tas ställning till efter programseriens avslutning då vi kan se den fulla vidden av det rättsvidriga handlandet från Svensk Maffia-redaktionen.

Slutsatsen att dra efter inslaget är att det inte alltid är så lätt att förutse de direkta konsekvenserna av och reaktionerna på sitt handlande. Ibland biter man sig själv i svansen och syftet får en motsatt effekt!!  Det kallas Payback och för att svinhugg går igen!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin